Какво не знаем за позицията Sales Manager?

Шофьор

В не малка част от обявите за работа се търсят хора, които да заемат позицията Sales Manager. Интересно е, че преглеждайки тези обяви, човек, който е нов в сферата или не е запознат с нейната терминология, ще остане объркан и едва ли веднага ще му стане ясно какво точно прави въпросният Sales Manager. Всяка обява със заглавие Sales Manager е с различно съдържание, търси различен тип хора и компетенции, които те да притежават. Това е така, защото компаниите влагат определен смисъл в наименованието на въпросната позиция, което пряко кореспондира с нейната структура, цели и култура.

Позицията Sales Manager

Но за да стане по-ясно нека дадем пример. Компанията Х си търси човек, който да бъде назначен на позицията Sales Manager. От него се изисква да събере екип, с който да работи по определен проект, който има определена цел. Въпросният Sales Manager е отговорен за изпълнението на проекта и разпределя задачите и отговорностите сред колегите си. Целта им е да увеличат продажбите да конкретен продукт на компанията или да я утвърдят на пазара. В случая, служителят, изпълняващ ролята на Sales Manager има по-скоро ръководни функции.

От него се изисква да проучи пазара и да насочи усилията си (както и тези на екипа) към правилната аудитория, използвайки правилните информационни канали. В компанията У обаче позицията е натоварена с други функции. Там от служителя на тази позиция се иска активно да търси клиенти, да разговаря с тях, да предлага съответния продукт или услуга и разбира се да осъществява продажби. Тоест тук, вече той има пряк досег с клиентите, били те крайни или бизнес. Той отговаря за доставката, презентирането (рекламата) и продажбата на продукта. Работи сам и няма ръководни функции.

В зависимост от индустрията обаче Sales Manager-ът трябва да притежава не само презентационни и търговски умения, а и специфични познания. Такъв е случаят примерно с козметичната индустрия. За да бъде успешен, търговецът трябва да има задълбочени познания за продуктите, които продава. Когато се търгува със суровини за тази промишленост, от основно значение е доброто разпознаване на продуктите, тяхното предназначение, химичния им състав, техните свойства, оптималните условия, при които трябва да се използват, как трябва да се съхраняват и в какви количества проявяват оптимално своите качества.

Следователно в тази сфера с предимство са кадрите, които освен търговски опит имат и най-общо казано химическо образование. Това значи, че пред завършилите специалност Химия, Биология, Химично инженерство или подобна се разкриват разнообразни възможности за развитие. Те вече могат да работят не само в производството и научно-изследователската сфера, ами и в областта на търговията. Като динамичен отрасъл на икономиката, търговията постоянно се развива и влияе от пазарите и съответно дава възможности за неограничено кариерно развие.

Sales Manager в козметичната промишленост

Към момента се наблюдава недостиг на кандидати, които да заемат позицията Sales Manager в козметичната промишленост. От една страна това е така заради тесния профил, на който те трябва да отговарят (комбинация от търговски умения и химическо образование) и от друга, защото на току що завършилите бакалаври и магистри не им е съвсем ясно на какви позиции могат да работят.

Някак си се пропускат търговските позиции и основно тази на Sales Manager-ът, защото вниманието е насочено главно към лабораториите, изследванията и пряката промишленост. А от този пропуск страдат както работодателите, така и търсещите работа.

Какво трябва да знае всеки шофьор на камион (Инфографик)

Шофьор

Сдружения на превозвачите споделят, че не достигат към 2000 шофьори с категория C + E. В момента това е най-търсената категория водачи.Извън държавата работят над 6000. Около 3000 от тях са регистрирали свои фирми и превозват стоки между страните в ЕС.

Infographic Truck drivers
На въпрос защо е тази разлика в заплащането на шофьорите в различните държави, от бранша отговарят, че едно е да отсъстваш от България за 12 дни, друго е 3 месеца да караш камиона между европейски градове.

Шофьорите с категория CE или спят в камионите, за да пестят от командировъчни, или фирмата е наела квартира, за да отсядат там. Международният шофьор на ТИР обикновено притежава таблет, телефон, газов котлон и тенджерка за претопляне на храна. Като разликата в цената на газовия котлон е три пъти по- голяма в сравнение с цената в България (виж инфографиката).

Още от времето на СОМАТ българските шофьори на тир имат имидж в Европа. В чужбина са дисциплинирани, точни и предпочитани, казва шефът на автомобилната администрация Цветелин Цветанов.

Според превозвачите обаче причината големи спедиторски фирми да търсят българските транспортни компании е, защото им излиза по-евтино. Например на една немска фирма се плащат по 1,80-1,50 евро на км, а на българските – 0,95 евро.

За “24 часа” Цветелин Цветанов съобщава за 70 000 регистрираните камиони за международен превоз у нас. Обикновено на всеки втори камион от тези 70 000 има по двойка водачи, които се сменят. Така че у нас шофьорите за международен превоз на товари би трябвало да са към 100 000.

Търсят се опитни и отговорни хора. Според превозвачи средната възраст на шофьорите на тир у нас е 50 години. Статистиката показва, че възрастта има значение. Шофьорите на възраст между 36 и 45 години са участвали с най-висок процент (27,4 %) в пътно транспортни произшествия. За сравнение – при възраст 55+ , процента на злополуки е 16,09 %. Най- неопитните (18-25 години) статистически карат най – безопасно (7,68 %).

Необходима е сериозна инвестиция, за да се качи млад човек зад волана на тежкотоварен камион.

  • Първо трябва да се вземе категория В – курсът е между 600 и 800 лв.
  • След това категория С, цената на курса е пак толкова.
  • После най-търсената категория С+Е, цената е пак между 600 и 800 лв.
  • Обучение за карта за квалификация на водача е между 400 и 800 лв., като картата е 80 лв. Дигиталната карта за тахограф струва 130 лв.
  • Обучение за превоз на опасни товари е около 300 лв., а картата ADR – 60 лв.
  • Психотестът в зависимост от районите в страната е средно от 30 до 50 лв.
  • Така инвестицията, която трябва да направи един бъдещ професионален водач на автомобил с ремарке или полуремарке (с максимална маса над 750кг.), е към 4000 лева.

Като с това, идва и отговорността, да бъдеш професионален шофьор. Трябва винаги да шофирате с голяма отговорност (да спазвате ограниченията на скоростта, да се съобразявате с атмосферните условия) и да показвате професионализма си, като предугаждате и прощавате неразумното или опасно поведение от страна на другите участници в пътното движение. Можете да помогнете за спасяването на човешки животи, за подобряването на имиджа на професията си и да спомогнете за това браншът ви да получи по-добра законова рамка.
Шофирайте безопасно!

Успешна кариера в сферата на Forex търговията

Шофьор

Какво е Forex търговия?

Forex в превод от английски (Foreign exchange) означава международен обмен, който се извършва на международен валутен пазар. На него се търгува с различни валути по строго определени правила. Forex е най – големият и динамичен пазар в света, чийто дневен оборот надхвърля 5.3 трилиона долара.

Forex Jobs
Forex Jobs

Локация и участници в международния валутен пазар

На Forex пазара се търгуват валути между организации, големите централни банки, както и инвестиционни компании и индивидуални трейдъри. Той не е локализиран на точно определено място и участващите в него нямат лична среща помежду си, но това не е пречка те да поддържат контакт и да извършват дейност в реално време. Всичко това може да се осъществи благодарение на така наречените онлайн брокери, които предоставят достъп за търговия на финансовите пазари. Самата Forex търговия се осъществява чрез онлайн платформа, създадена специално с тази цел за удобство на своите потребители. Това Ви дава възможност да търгувате докато пътувате или просто си почивате.

Кариери в сферата на Forex

Една от най – често предлаганите вакантни позиции в тази сфера е за Специалисти, съдействащи на клиентите или така наречените Customer support representative. Основните им дейности включват компетентно обслужване на клиентите, при които са възникнали запитвания относно използването на онлайн платформата на конкретния онлайн брокер.

Друго задължение на тези специалисти е предлагането на услуги или продукти на компанията на настоящите и потенциални потребители. За да започнете работа на такава позиция не е нужно да притежавате релевантно образование или познания в сферата на Forex. Най – важната компетенция, която трябва да имате е владеенето на чужд език като немски, английски, френски, руски език, тъй като клиентите, с които ще следва да общувате са чужденци. Основните изисквания за заемане на такъв позиции са Вашите компетентност и мотивация да общувате с клиенти.

Друга работна заетост, която регулярно може да се срещне на пазара на труда, е в сферата на информационните технологии, като най – често това е позицията за Front End Developer. За да започнете работа от такъв тип в сферата на Forex, е задължително да притежавате релевантно образование, опит на сходна позиция и не на последно място компетенции и мотивация за коректно извършване на дейността.

В сферата на Forex търговията могат да бъдат налични и много други позици както на средно, така и на високо управленско ниво. Всяка една от тези професионални заетости предлага кариерно развитие, работа в мултикултурна среда и възможност за придобиване на нови компетенции. От основна важност са желанието и уменията за работа в мултинационална среда, мотивация за коректно извършване на релевантните за позицията дейности и не на последно място е интересът към Forex