Успешно интервю за работа – как да се държим?

Шофьор

След като успешно сте преминали процеса на подбор по документи, Вие вече сте на последната фаза – интервюто за работа. Това, че е последна, в никакъв случай не означава, че е и най – елементарна. Точно обратното, това е частта, в която Ви се дава възможност да впечатлите работодателя, за да Ви наемат на конкретната позция.

Въпроси, задавани по време на интервюто

Интервютата за работа сами по себе си имат структура, която не е строго дефинирана. Допускат се и вариации, в зависимост от позицията, за която се търсят служители. Единствените константи са някои въпроси, носещи важна информация на специалиста по подбор относно конкретния кандидат.

Ето и някои от най – често задаваните въпроси на всяко неуспешно или успешно интервю за работа, както и скрития смисъл на тези въпроси:

  • “Разкажете ни на кратко за себе си”. Цели се да бъдат проверени Вашите комуникативни способности. Тук е важно да разказвате само и единствено за професионалния си профил, не трябва да включвате информация за личния си живот, както и информация, която не би Ви представила добре пред работодателя
  • “Защо избрахте да кандидатствате при нас?” – този въпрос проверява Вашата мотивация за работа и по – точно за заемане на позицията в конкретната фирма. От него става ясно и дали сте се подготвили с информация за фирмата преди самото интервю
Интервю за работа
Успешно интервю за работа
  • “Какви бяха отношенията Ви с колегите на предходното Ви работно място? Имахте ли конфликтни ситуации?” С този въпрос специалистите по подбор проверяват дали можете да работите в екип или сте индивидуалист. Поясняващият втори въпрос дава отговор на това, дали сте конфликтна личност и до колко сте способни да работите в екип
  • “Какво заплащане очаквате?” Безспорно това е един от най – трудните въпроси за всички кандидати за работа. Отговорът на този въпрос показва дали можете правилно да оцените комптенциите и възможностите си.

Няма правилни и грешни отговори при интервютата за работа. За да имате  успешно интервю за работа, от основно значение е да бъдете себе си, да отговаряте на поставените Ви въпроси и не на последно място да се усмихвате. Лъчезарните, мотивирани и отговорни личности винаги биват предпочитаните служители, независимо от позицията, за която кандидатстват.

Лекар, специализант в Германия

Шофьор

lekar,specializant

 

 

 

 

Лекарят, специализант е лице, което притежава образователно – квалификационна степен Магистър по медицина и има право да упражнява дейност. Специализантите са дипломирани лекари, които все още нямат успешно проведена специализация в областта, в която желаят да се развиват и практикуват. По време на специализацията си лекарите изпълняват всички харaктерни за съответната професия дейности, като извършване на регулярни прегледи на пациент, назначаване на лечения, извършване на специфични манипулации и други.

Как се става Лекар, специализант?

В България има шест университета, в които може да се придобие образователно – квалификационна степен Магистър по медицина или доктор. Това са Медицински университет София, Медицински университет Плевен, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов в град Варна, Медицински университет Пловдив, Софийски Университет „Свети Климент Охридски“, Тракийски университет Стара Загора.

Приемът в тези университети се осъществява на базата на полaгане на кандидатстудентски изпити по химия и биология. В тези университети преподават най – добрите специалисти по медицина в България. Това е и една от причините много чуждестранни студенти да продължават  висшето си образование в някои от българските университети.

Образованието по медицина продължава шест години. След успешно завършване на съответното Висше учебно заведение се придобива образователно – квалификационна степен Магистър. С придобиването на тази квалификация, дипломиралите се магистри могат да упражняват професията Лекар, като те не са специалисти в нито една конкретна област.

За да бъде специалист в дадена област, вече дипломиралият се Лекар, трябва успешно да завърши своята специализация, като времето, през което тя протича, може да продължи между три и пет години, а периодът зависи от избраната специалност. През времето, в което Лекарите са Специализанти, имат правото да практикуват в избраната от тях насока. След успешното завършване на Специализацията, Лекарят може свободно да практикува в желаната от него област от медицината.

Лекар, специализант в Германия

Поради отличното образование и високата квалификация, които студентите по медицина в България получават, много клиники от Германия се интересуват от наемането на работа на Лекари, специализанти от България. За да можете да започнете работа в Германия като Лекар, специализант, трябва успешно да сте завършили висшето си образование по медицина, както и да владеете немски език.

Дори и да сте приключили със специализацията си в България, ако Вие нямате опит и възможност веднага да започнете работа като Лекар, специалист в Германия, тогава отново можете да започнете работа като Специализант, а след като се почувствате уверени в способностите си, можете спокойно да започнете да практикувате като Лекар, специалист. Трудът на Лекарите, специализанти в Германия е високо ценен и уважаван. В случай, че Ви предстои специализация или имате интерес към работата в чужбина, изберете да бъдете Лекар в Германия, което ще е Вашата сигурна крачка към успеха!

lekar,specializant