Глобален иновационен индекс

Шофьор

От няколко години едно от водещите световни бизнес училища INSEAD публикува годишното си изследване GII (Global Innovation Index – „Глобален иновационен индекс”). Основната мотивация за неговото съставяне е разбирането, че иновациите са ключов фактор за икономическото развитие и просперитета на обществата.

Човешки фактор в иновациите

Човешкият фактор в иновациите е свързан с ролята на капитала от хора, които имат участие в различни иновативни кампании и проекти. Това са показали като дейност компании и правителства, при идентифицирането на творчески фирми и личности.
Тази година министърът индустрията на Австралия, Иан Макфарлейн, се присъедини към авторите на доклада и неговите партньори в Сидни, при срещата на световните бизнес лидери, във връзка със старта на Глобален иновационен индекс. Според Макфарлейн, това е основен инструмент за измерване и подобряване ефективността на иновациите.

Същност на Глобален иновационен индекс

Глобален иновационен индекс е нужен, за да покаже нарастващия интерес на компании и правителства към откриване и стимулиране на креативни индивиди и екипи. Индексът, изготвен от Cornell University, INSEAD и World Intellectual Property Organization, подрежда 143 страни по света по 81 индикатора, които измерват техните способности и измерими резултати в сферата на иновациите.
Глобален иновационен индекс се изготвя от 2007 насам, като ежегодно се публикува сравнителен анализ за бизнес ръководители, политици и други лица, търсещи поглед върху състоянието на иновациите в целия свят. Тенденцията е, че се откроява специализацията в информационните технологии, архитектурните и инженерни дейности, както и производството на лекарствени продукти.
През годините индексът се превърна в едно от най-авторитетните проучвания в тази област, както и в незаменим инструмент за разработване на политики за стимулиране на иновациите и за създаването на „икономика на знанието”. От 2012 г. Глобален иновационен индекс се издава съвместно с WIPO (World Intellectual Property Organization – Световната организация за интелектуална собственост).

Класация за 2014 година

В седмото поредно издание на индекса първото място заема Швейцария. След нея се подреждат Великобритания, Швеция, Финландия и Нидерландия. На последно място е Судан, като преди него са Того, Йемен, Мианмар и Гвинея. България заема 44-та позиция, Гърция е 50-та, Турция 54-та, а Румъния 55-та.
В класацията на Глобален иновационен индекс за 2014 г., Швейцария остава лидер за четвърта поредна година. Великобритания се движи нагоре на второ място, следвана от Швеция. Нова държава, която влезе в топ 10 тази година е Люксембург, на 9-то място.
Лидерите в позициите на Глобален иновационен индекс са създалите добре свързани иновационни екоситеми, където инвестициите в човешки капитал, комбиниран със силни иновационни инфраструктури, допринасят за високите нива на креативност.
Качеството на иновациите се оценява като добро. По отношение на качеството на иновациите, САЩ притежава най-добро място в групата с високи доходи, следвани от Япония, Германия и Швейцария. В класацията на икономики със средни доходи в качеството на иновации начело са Китай, следвани от Бразилия и Индия.

ГИИ

България в класацията на Глобален иновационен индекс

В доклада, направен от „Инсед“, водещо международно бизнес училище, и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС, агенция към Организацията на обединените нации (ООН), се изтъква, че за напредъка в областта на иновациите и технологичните изобретения от изключителна важност са политическата стабилност и достъпа до образование за всички хора.
През 2014 година, България се нарежда на 44то място в класацията на Глобален иновационен индекс, като това я поставя на позиция преди Гърция, Полша, Турция и Румъния, които остават назад в индекса.
За да може да се развива човешкия капитал в България и държавата да заема по- високи позиции, са необходими ускоряване на икономическия растеж (интелигентен, устойчив и приобщаващ) и повишаване на заетостта. Процесът включва и активизиране на иновационната дейност във всички сектори на икономиката и региони за планиране, балансиране на иновационната система.

Outsourcing индустрията

Шофьор

Значението и стойността на Outsourcing индустрията се развива много бързо през последните две десетилетия. Големият напредък в технологиите и комуникационната инфарструктура помагат на различни компании да намират таланти по целия свят, които преди не са били достъпни.
Поводът за тази тенденция е, че глобалната икономика започва да се разраства и разстоянието престава да бъде проблем. Outsourcing индустрията използва офиси в страни, където разходите за всяка корпорация са по- ниски и могат да спестят средства от евтина работна ръка.

Оffshoring

Първата вълна от offshoring фирми започва в Индия още през 1990 година. Все повече компании изнасят своя бизнес в други държави, което им донася повече приходи, при по- ниски разходи за работници. Резултатът е подобрена международна комуникация и нуждата от по- мащабни ИТ операции. Повечето големи компании притежават offshoring организации, като различни корпорации от малкият и среден бизнес също следват техния пример.

Богат избор в Outsourcing индустрията

Днес, броят на местата, които са подходящи за предлагането на оffshoring услуги е по- голям от всякога. Така се увеличава и конкуренцията между отделните държави, защото благодарение на Outsourcing индустрията се развива и тяхната икономика и се увеличават работните места.
Азия продължава да доминира като предпочитана дестинация за оffshoring услуги, с присъствието на шест държави, сред първите топ 10. Латинска Америка заема предни позиции, заради квалифицираните си служители, които са на второ място след азиатците. Други популярни дестинации се намират в Централна и Източна Европа.

elovitza graphic

Азия

Индия, Китай и Малайзия оглавяват списъка с държави, които доминират в Outsourcing индустрията. Районите предлагат изключително многообразие и много възможности в ИТ сектора. Безспорен лидер в областта на оffshoring услугите е Индия, която продължава да е ненадмината по мащаб и умения. Според Националната асоциация на софтуерните компании и услуги (NASSCOM), днес в сектора работят един милион души, като 25 на сто са представители от Индия.
Китай и Малайзия предлагат също много добри възможности в сферата на Outsourcing индустрията, но по различни причини изостават от Индия. Китай преминава към по- ориентирана към услугите икономика, както и получава подкрепа от правителството за своите напреднали ИТ специалисти. Въпреки че наличието на квалифицирани служители в Малайзия е по- малко, тя се конкурира успешно с другите държави, чрез политическата си стабилност, многоезичната си среда и е подходяща за средните компании, които не поемат много рискове.

elovitza graphic 2

Латинска Америка

Най- развити сред държавите от Латинска Америка са Мексико, Бразилия, Чили и Коста Рика. Колумбия попада за първи път в индекса с предпочитани дестинации за оffshoring услуги. Теза държави имат капацитет от голям брой квалифицирана работна ръка предлагат все по- предизвикателни възможности за развитие в областта на ИТ сферата.

elovitza graphic 1

Централна и Източна Европа

Европа предлага едновременно подходяща бизнес среда и високо ниво на човешки капитал. Въпреки че оffshoring услугите са по- скъпи отколкото в другите региони, индустрията на държавите е по- зряла и предлага опитни служители. Страни като Полша, Чехия, Унгария, Словакия и България са удобни бизнес центрове за реализиране на успех в Outsourcing индустрията.

elovitza graphic 3

Също така Румъния предлага подходяща регулаторна среда, заради наличието на таланти и стабилна мрежа от университети в държавата. Испания също разполага с квалифицирани служители, а културните и езикови връзки с Латинска Америка допринасят за развитието на страната в тази индустрия.
Други държави, които представляват интерес за реализирането на оffshoring услуги се намират в Близкият Изток и Северна Африка, като Египет, Мароко и Тунис играят важна роля при доставките и връзките с клиенти, особено за Европа.

Outsourcing индустрията в България

България е дом за компетентни и квалифицирани ИТ центрове, които обслужват едновременно различни международни и местни компании. Фокусът на работа е предимно върху традиционната разработка на софтуер, например за CSC и SAP. Единственият недостатък е, че България все още не е изпълнила Директивата за сигурност на данните на ЕС и това се оказва пречка за боравенето с информация за Европейски клиенти.

Optifuel Challenge 2014 – състезание с камиони

Шофьор

 

Състезания за шофьори има много, но едно истинско предизвикателство, което показва движението по пътищата в своята същност, е състезанието Optifuel Challenge. За 2014 година Renault Trucks търсят победителите на европейско и глобално ниво, които да се сдобият с престижните в сферата Optifuel Awards.

Това е международна конкуренция, посветена на намаляването на консумацията на гориво и отделянето на вредни емисии, създадена и организирана от Renault Trucks в Европа, Мароко, Русия и Тунис. Маршрутът ще е предварително зададен. Местните селекции в 19 страни ще определят топ 34 международни шофьори в България и чужбина, които имат право да продължат напред към финалите в Лион, Франция през ноември.

Старт на състезанието в България

Преди седмица стартираха регионалните кръгове от състезанието и в България. На преден план са изведени оптимизацията на разход на гориво при едновременно увеличение на скоростта. По време на изпитанията за предварителен подбор, на конкурентите ще бъдат предоставени камионите Renault от гама T, а шофьорите ще бъдат оценявани по критерии за средна скорост и разход на гориво, анализирани чрез специален софтуер, или така наречената Optifuel Infomax техника, инсталирана в машините. Шофьорите на камионите са предварително инструктирани за правилното използване на системата, за да могат състезателите без опит с програмния продукт да имат равен шанс срещу тези с предишен такъв.

У нас, състезанието ще се проведе в няколко града – Плевен, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив, Благоевград и София. Финалният отбор, който ще отпътува за Полша за допълнителни подготовка и обучение за глобалния финал, ще бъде формиран от 21 човека-по трима международни шофьори с най-добър резултат от всеки град. В обучението ще вземат участие и победителите от състезанията от другите страни, вземащи участие в съревнованието – от Регион Централна и Източна Европа.

Награда

Наградният фонд за български участник ще бъде ваучер за 1000 евро за продукти и услуги на марката Renault Trucks, а компанията, в която работи, ще получи за срок от 3 месеца камион от гамата Т за безвъзмездно ползване. Селекцията в България ще продължи до 31 юли. Ако не сте се записали, все още имате шанс.

Желаем много успех на всички участници!

 

Популярните келнерски състезания или “Course des garçons de café”

Шофьор

Състезанието за келнери става все по- известно сред хората, които са избрали тази професия. Основната идея е да се тества скоростта, с която определен сервитьор може да носи пълна табла, без да изпусне нито един съд. Първият съответно печели. Надпреварата звучи едновременно забавна и неангажираща, но зад нейната организация има интересна история и условия за участие.

Концепция на състезанията за сервитьори

Келнерските състезания поставят своето начало във Франция, още през първите години на XXти век. По късно започват да се провеждат и в Берлин, Германия. Първоначалната концепция е била много елементарна- всеки участник е трябвало да покаже умения като пренесе възможно най- пълна табла през конкретно разстояние, за най- кратко време. През годините обаче се добавят и други условия, които променят основните правила, но първоначалната идея се запазва.

Днес могат да се открият над 53 държави по света, където се провежда този тип състезание. От Хонг Конг, през Вашингтон и Брюксел, до Йерусалим и много други. Надпреварата се организира от различни компании, организации и личности. Сред тях са: туристически офиси, професионални съюзи, кафета, ресторанти, хотели, специализирани организатори на събития и т. н.

Победителите, както във всяко едно състезание, получават съответните награди. Най- голямо удовлетворение обаче се постига от професионалното израстване, което съпровожда всеки спечелил състезание за келнери. Много участници споделят опит и разказват за успехите, които постигат след това. Някой от тях придобиват международна популярност в своя бранш, други стават мениджъри на хотели и ресторанти, а трети започват да работя в съседни държави.

Основни правила и принципи

Обикновено сервитьорите, които участват в състезанията са облечени с бели ризи и черни панталони, като всеки от тях ходи възможно най- бързо, заедно с тежка табла. Върху нея са поставени различни предмети като чаши, прибори и бутилки, които се носят само в едната ръка. Първият, който пресече финалната линия без да разлее съдържанието на съдовете или да счупи някой от тях е победител.

Правилата, които характеризират надпреварата са няколко:

  • Първо, стандартното темпо на ходене е бързото.
  • Второто правило е свързано с типа маршрут, който е разположен сред улиците на града или специално обособени места за тази цел.
  • Трето, състезанието е срещу участниците или “срещу часовника”.
  • Четвъртото правило е насочено към притежанието на технически способности и други подробности: как се е представил сервитьорът по време на надпреварата или колко течност е останала в съдовете.
  • Последното изискване е относно препятствията, които се намират по трасето. Това могат да бъдат малки обекти, които трябва да се прескочат или допълнителни предмети, които се поставят на таблата. Стандартните състезания за келнери не включват препятствия. Те са измислени след това, за да направят надпреварата по- интересна и забавна.

Келнерските състезания- любима тема на медиите

Състезанията, винаги са представлявали голям интерес за медиите. Те популяризират не само френската култура по целия свят, но и допринасят за туризма. Обикновено се провеждат по време на летния сезон, когато забавлението и интересните предавания предизвикват вниманието на хората. Надпреварата се е превърнала в любима тема на медиите, но и в атракция за туристите, които винаги наблюдават с широка усмивка и завидно удоволствие развитието на състезанието.

Несъмнено все повече държави и градове организират ежегодни келнерски състезания. Това се е превърнало във вековна традиция, която не остарява, а се разраства. Едновременното стимулиране на професията сервитьор и нейното популяризиране, са превърнали надпреварата в престижно събитие, очертано от елементи на забавление и атракция.

Предимства на чуждите езици

Шофьор

Все по- осезаема става необходимостта от познания върху чуждите езици. Независимо дали това се налага от желание за обучение в чужбина или професионална реализация, по- голямата част от хората вече владеят поне един чужд език. Така винаги се предоставят повече възможности и едновременно е основателна причина за по- голямо самочувствие и желание за кариерно развитие.

Езиковото обучение е продължителен процес, през който се овладяват различни нива и умения за боравене със съответния език. За да се определят и характеризират по- точно тези придобити знания, са създадени конкретни нива на владеене на дадени елементи от чуждите езици. Те са основната база и писмено доказателство, че човек може да говори свободно и да се изразява с определен език или има базисни и стандартни познания, необходими в ежедневието.

Стандартни и признати чуждоезикови нива

Основно ниво, което се характеризира с познания върху минимални неща, свързани с лична информация, семейство и приятели, навици, хоби, храна, облекло и ежедневни навици. Използват се предимно не повече от 500 думи и изрази, които се формират чрез стандартни граматически познания. Освен това се придобиват знания за попълване на формуляри и официални документи.
Според европейската езикова рамка отговаря на нива: А1 и А2

Пред- междинното ниво обхваща всекидневни теми, които могат да имат общо с разнородни теми, свързани с бита и начина на живот. Могат да бъдат изразявани по- емоционално и смислово натоварени чувства и мисли. Използват се около 3 000 думи, като познанията върху граматиката са по- добри и обстойни.
Според европейската езикова рамка отговаря на ниво: В1

Междинното ниво е свързано с разбирането и участието в разговори, които не само са свързани с ежедневието, но могат да обхващат и по- абстрактни и нестандартни теми. Едновременно с това могат да се провеждат телефонни и Интернет разговори и да се съставят официални и неофициални писма. Информацията и речта са добре структурирани и смислово изградени. Използват се средно 7 000 думи, едновременно с това се изпълняват и различни писмени задачи като есета, доклади, съчинения и писма.
Според европейската езикова рамка отговаря на ниво: В2

Напредналото ниво предоставя възможността за свободна комуникация и мотивирано изразяване по неограничен брой теми, свързани с различни области и аспекти от живота. Освен това нивото предоставя възможност за допълнително разширяване на познанията и обогатяване на изказа и маниера на говорене. Започват да се забелязват грешките и нараства прецизността по отношение на формулиране на изречения. Лексикално- граматичните структури стават по- сложни и добре оформени.
Според европейската езикова рамка отговаря на ниво: С1

Специализирани сертификати и предимства на чуждите езици

Някои от най- разпространените и търсени сертификати за познания на чуждите езици са:

FCE (First Certificate in English)- разбиране на продължителна реч под формата на лекции и презентации, възможност за сложно аргументиране върху познати теми. Сертификатът дава възможност за четене на статии и доклади, които обхващат съвременни теми и новини. Общуването е непринудено и предполага дискусията и защитата на различни теми, които са добре познати.
Отговаря на ниво В2

CAE (Certificate in Advanced English)- освен възприемането на продължителна реч, тя може да бъде разбрана и ако не е добре структурирана. Могат да се гледат филми и телевизионни програми, без тяхното съдържание да бъде проблем. Сертификатът позволява проследяването на дълги и фактологични литературни текстове, специализирани статии и технически инструкции, като ясно могат да се откроят различията в стиловете. Позволява гъвкавото и адекватно използване на езика и писането на задълбочени и добре структурирани текстове.
Отговаря на ниво С1

CPE (Certificate of Proficiency in English)- няма затруднения с разбирането на всякакъв вид текст и реч, независимо дали в реална ситуация или на видео. С лекота се четат писмени форми, новини и статии, може да се изразява отношение към специализирани текстове и наръчници. Този сертификат позволява гладкото и последователно изразяване, чрез съставянето на сложни, структурирани правилно и прецизни думи. Могат да се четат и коментират текстове на научна или литературна тематика.
Отговаря на ниво С2

IELTS (International English Language Testing System)- междунардно признат тест по английски език, резултатите влизат в приема на висши учебни заведения по цял свят. С този сертификат може да се оцени много правилно способността и възможностите на конкретен човек, дали владее чужд език и на каква степен.
Отговаря на нива С1 и С2

Динамиката на съвременния свят и изобилието от възможности налагат познанията върху чужди езици. Затова изберете желаната дестинация и научете езиковите елементи, с които се характеризира тя.