++359 28781580 info@balkaninvest.eu

ИТ специалисти в Германия

Професиите свързани с информационните технологии стават все по- популярни. Това се дължи на развитието в комуникацията и иновациите в Интернет, както и на навлизането на мобилните устройства, като средства за общуване. Появяват се различни длъжности и позиции с разнородни наименования, които изискват квалификация в отделни области.

Необходимо образование

Най- важното в професията на ИТ специалиста е не точно какво образование е завършил, а как се справя на работното място и какви технически познания има. Все пак повечето работодатели отделят необходимото внимание на специалността и висшето образование на всеки кандидат. Затова компютърните познания са от голямо значение за бъдещата реализация и развитие в сферата на информационните технологии.

В България има университети, които предлагат обучение в различни области: Компютърни науки, Информатика, Компютърни системи и технологии, Информационно технологични услуги, Информационни системи, Софтуерно инженерство и, разбира се, конкретно разработената и профилирана специалност ИТ. Кандидатстването става с изпити или тестове по математика, а при балообразуването също се взимат под внимание оценките по математика и физика.

Компютърните специалности в българските университети имат много допирни точки с ІТ сектора и подготвят специалисти, които могат да се реализират в него, макар че наименованията им не използват точно това професионално название. Някои от най- известните университети са: Технически университет в София, Технически университет във Варна, СУ “Св. Климент Охридски” и Нов Български университет.

Квалификация

Необходимата квалификация за придобиване на опит в ИТ сферата може да се набави чрез намирането на подходящ стаж или специализирани курсове за преквалификация. Те предоставят различни познания за отделните програми и езици в информационните технологии като: Databases, Graphics and Multimedia, Information Systems, Information Technology, Networks, Programming, Software Engineering, Technology Management, Telecommunications, Web Design,
Web Development, IT Management и други.

ИТ специалистите трябва да са компетентни за длъжността, за която кандидатстват, да притежават личностни и професионални качества, както и да са старателни и отговорни. Всеизвестен факт е, че в училищата и университетите нивото на обучение и придобитата квалификация не съответства на нуждите на ИТ индустрията, така че за да се подготвят за работа в България или чужбина в софтуерна компания, младите хора трябва да разчитат предимно на алтернативно образование и самоподготовка.

Професионална реализация

Навсякъде по света необходимостта от професионалисти в ИТ индустрията е голяма. Там определящи са техническите познания и способности, както и допълнителните възможности за работа с конкретни програми. В Германия се предлагат добри позиции в тази сфера, предимно в малки и средни, бързоразвиващи се компании, с добри бъдещи перспективи. В основата на добрата работа са свобода на действие и мислене, предприемачески и креативен дух.

Специалистите в ИТ сектора получават много добро възнаграждение и усилията им са високо ценени в Европейските държави. Професионалното израстване и стимулиращата заплата са два определящи елемента за намирането на работа и желанието на много млади хора да се реализират като ИТ специалисти в Германия.