Шофьор – Работа и Обучение

Шофьор

Shofior

Шофьор на товарен автомобил

Шофьорите на товарни и тежкотоварни автомобили осъществяват превози на стоки и товари до съответната дестинация. Следят за нормалната работа на двигателя и спазват правилата за безопастност на движението по време на превозването на стоките и материалите. Полагат необходимите грижи за нормалното функциониране на моторното превозно средство като проверяват изправността на системите на автомобила – налягане и равнище на маслото в двигателя и скоростната кутия, осветление, ходовата част, налягането на гумите и т.н.

Те се грижат за запазване на поверения им товар през време на почивките, както и спазване на графика за неговото доставяне. Шофьорите описват в пътния лист данните за извършените от тях курсове и се отчитат ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи за автомобила. Те са длъжни да спазват правилата за движение по пътищата, включително и максимално определеното време за непрекъснато шофиране.

От тях се очаква да имат основни познания относно МПС и изискванията на производителя за неговата експлоатация, както и реда и изискванията за извършване на ремонтните дейности по него.

Образование/Шофьор на товарен автомобил

Обучението за придобиване на квалификация „професионален шофьор на товарен автомобил“ включва теоретична и практическа част:

 • Лекции по “Превоз на товари” и “Общо устройство на МПС”;
 • Управление на МПС, 20 мото часа управление на товарен автомобил;

След приключване на теоретичния курс се държат два вътрешни изпита, по теория и практика, чието успешно полагане е задължително условие за допускане до изпит пред изпълнителната агенция „Автомобилна администрация”.

Там се полагат отново изпити по „Превоз на товари“ и „Общо устройство на МПС“ както и практически изпит по управление на автомобила в градски условия.

Обучението трае от 1 до 2 месеца и се провежда в повечето автошколи в страната. Придобилите квалификация за шофьор на товарен автомобил могат да намерат реализиация в транспортни, дистрибуторски и спедиторски фирмив страната и чужбина.

Shofior

7 thoughts on “Шофьор – Работа и Обучение”

 1. Здравейте,търся си работа като шофьор около Франкфурт на Майн. C+E професионална компетентност,дигитална карта,ADR общ, разрешително за кари.
  Поздрави:

 2. Търся си работа.Шофьор съм от 2001г. кат:В;С и от 2008г. кат:D
  Шофирането е удоволствие за мен и работя с удоволствие като шофьор.За съжаление в България неможе да работиш с удоволствие поради липсата на стимол.
  Поздрави

 3. Braucht ich arbeitschtele sich also LKW Fachrer C+E in Deoitschland.Habt ich ales EU und BG sertifikate ,noch 6 module sertifikate -transport rein in Deoitschland.Mein tel.numer ist 0899909776 BG und 15773041144 D .Danke.Fille Gruse.

 4. CV – English
  ( I do not want to work in a Bulgarian company. Bulgarian company is liar lying workers and stealing them.)
  Konstantin Georgiev Uzunov lives in Burgas Bulgaria
  GSM – / +359/0885567731 /
  mailto: k.uzunov@mail.bg Skype: logica31

  School of road. Qualifications – a car mechanic to internal combustion engines.
  professional driver category A, B + E, C + E, M, T1, T2,
  digital map ADR – chemical tanks + explosives
  Total 26 years.
  Driver, FMCG retailer, supplier, sales of finished products, driver internationally.
  Europe – Germany, Austria, Belgium, Sweden, Romania, Ukraine, Russia, Yugoslavia, Greece, the European part of Turkey. ASIA – Asian part of Turkey, Iran, Iraq. AFRICA – Egypt, Libya,
  Servicing and maintenance of vehicles. I like to keep the truck that work straight. To have a good presentation, because it creates a sense of comfort. Observe traffic rules.
  Loyalty and discretion in the performance of their duties. Know how to work in a team. Quickly establish contacts with people regardless of their background, education or social group. I try to find new contacts and opportunities that would be useful in my work. Looking for a new professional area. I try to keep cheerful and energetic work environment, not like gloomy and closed people, they always scheming something bad.
  Freedom to work with electronic media, computer, digital systems orientation. Knowledge of automotive and internal combustion engines. Amateur knowledge of electrical engineering. Driving license category ABECET M. Technological and technical expertise in the processing of metals.
  Family with two children.
  I have not been convicted or sentenced
  BULGARIAN native language. Free conversational language Russian. Low ENGLISH, ITALIAN, GERMAN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *