++359 28781580 info@balkaninvest.eu

Шофьор – Работа и Обучение

Shofior

Шофьор на товарен автомобил

Шофьорите на товарни и тежкотоварни автомобили осъществяват превози на стоки и товари до съответната дестинация. Следят за нормалната работа на двигателя и спазват правилата за безопастност на движението по време на превозването на стоките и материалите. Полагат необходимите грижи за нормалното функциониране на моторното превозно средство като проверяват изправността на системите на автомобила – налягане и равнище на маслото в двигателя и скоростната кутия, осветление, ходовата част, налягането на гумите и т.н.

Те се грижат за запазване на поверения им товар през време на почивките, както и спазване на графика за неговото доставяне. Шофьорите описват в пътния лист данните за извършените от тях курсове и се отчитат ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи за автомобила. Те са длъжни да спазват правилата за движение по пътищата, включително и максимално определеното време за непрекъснато шофиране.

От тях се очаква да имат основни познания относно МПС и изискванията на производителя за неговата експлоатация, както и реда и изискванията за извършване на ремонтните дейности по него.

Образование/Шофьор на товарен автомобил

Обучението за придобиване на квалификация „професионален шофьор на товарен автомобил“ включва теоретична и практическа част:

  • Лекции по “Превоз на товари” и “Общо устройство на МПС”;
  • Управление на МПС, 20 мото часа управление на товарен автомобил;

След приключване на теоретичния курс се държат два вътрешни изпита, по теория и практика, чието успешно полагане е задължително условие за допускане до изпит пред изпълнителната агенция „Автомобилна администрация”.

Там се полагат отново изпити по „Превоз на товари“ и „Общо устройство на МПС“ както и практически изпит по управление на автомобила в градски условия.

Обучението трае от 1 до 2 месеца и се провежда в повечето автошколи в страната. Придобилите квалификация за шофьор на товарен автомобил могат да намерат реализиация в транспортни, дистрибуторски и спедиторски фирмив страната и чужбина.

Shofior