Глобален иновационен индекс

Шофьор

От няколко години едно от водещите световни бизнес училища INSEAD публикува годишното си изследване GII (Global Innovation Index – „Глобален иновационен индекс”). Основната мотивация за неговото съставяне е разбирането, че иновациите са ключов фактор за икономическото развитие и просперитета на обществата.

Човешки фактор в иновациите

Човешкият фактор в иновациите е свързан с ролята на капитала от хора, които имат участие в различни иновативни кампании и проекти. Това са показали като дейност компании и правителства, при идентифицирането на творчески фирми и личности.
Тази година министърът индустрията на Австралия, Иан Макфарлейн, се присъедини към авторите на доклада и неговите партньори в Сидни, при срещата на световните бизнес лидери, във връзка със старта на Глобален иновационен индекс. Според Макфарлейн, това е основен инструмент за измерване и подобряване ефективността на иновациите.

Същност на Глобален иновационен индекс

Глобален иновационен индекс е нужен, за да покаже нарастващия интерес на компании и правителства към откриване и стимулиране на креативни индивиди и екипи. Индексът, изготвен от Cornell University, INSEAD и World Intellectual Property Organization, подрежда 143 страни по света по 81 индикатора, които измерват техните способности и измерими резултати в сферата на иновациите.
Глобален иновационен индекс се изготвя от 2007 насам, като ежегодно се публикува сравнителен анализ за бизнес ръководители, политици и други лица, търсещи поглед върху състоянието на иновациите в целия свят. Тенденцията е, че се откроява специализацията в информационните технологии, архитектурните и инженерни дейности, както и производството на лекарствени продукти.
През годините индексът се превърна в едно от най-авторитетните проучвания в тази област, както и в незаменим инструмент за разработване на политики за стимулиране на иновациите и за създаването на „икономика на знанието”. От 2012 г. Глобален иновационен индекс се издава съвместно с WIPO (World Intellectual Property Organization – Световната организация за интелектуална собственост).

Класация за 2014 година

В седмото поредно издание на индекса първото място заема Швейцария. След нея се подреждат Великобритания, Швеция, Финландия и Нидерландия. На последно място е Судан, като преди него са Того, Йемен, Мианмар и Гвинея. България заема 44-та позиция, Гърция е 50-та, Турция 54-та, а Румъния 55-та.
В класацията на Глобален иновационен индекс за 2014 г., Швейцария остава лидер за четвърта поредна година. Великобритания се движи нагоре на второ място, следвана от Швеция. Нова държава, която влезе в топ 10 тази година е Люксембург, на 9-то място.
Лидерите в позициите на Глобален иновационен индекс са създалите добре свързани иновационни екоситеми, където инвестициите в човешки капитал, комбиниран със силни иновационни инфраструктури, допринасят за високите нива на креативност.
Качеството на иновациите се оценява като добро. По отношение на качеството на иновациите, САЩ притежава най-добро място в групата с високи доходи, следвани от Япония, Германия и Швейцария. В класацията на икономики със средни доходи в качеството на иновации начело са Китай, следвани от Бразилия и Индия.

ГИИ

България в класацията на Глобален иновационен индекс

В доклада, направен от „Инсед“, водещо международно бизнес училище, и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС, агенция към Организацията на обединените нации (ООН), се изтъква, че за напредъка в областта на иновациите и технологичните изобретения от изключителна важност са политическата стабилност и достъпа до образование за всички хора.
През 2014 година, България се нарежда на 44то място в класацията на Глобален иновационен индекс, като това я поставя на позиция преди Гърция, Полша, Турция и Румъния, които остават назад в индекса.
За да може да се развива човешкия капитал в България и държавата да заема по- високи позиции, са необходими ускоряване на икономическия растеж (интелигентен, устойчив и приобщаващ) и повишаване на заетостта. Процесът включва и активизиране на иновационната дейност във всички сектори на икономиката и региони за планиране, балансиране на иновационната система.

Outsourcing индустрията

Шофьор

Значението и стойността на Outsourcing индустрията се развива много бързо през последните две десетилетия. Големият напредък в технологиите и комуникационната инфарструктура помагат на различни компании да намират таланти по целия свят, които преди не са били достъпни.
Поводът за тази тенденция е, че глобалната икономика започва да се разраства и разстоянието престава да бъде проблем. Outsourcing индустрията използва офиси в страни, където разходите за всяка корпорация са по- ниски и могат да спестят средства от евтина работна ръка.

Оffshoring

Първата вълна от offshoring фирми започва в Индия още през 1990 година. Все повече компании изнасят своя бизнес в други държави, което им донася повече приходи, при по- ниски разходи за работници. Резултатът е подобрена международна комуникация и нуждата от по- мащабни ИТ операции. Повечето големи компании притежават offshoring организации, като различни корпорации от малкият и среден бизнес също следват техния пример.

Богат избор в Outsourcing индустрията

Днес, броят на местата, които са подходящи за предлагането на оffshoring услуги е по- голям от всякога. Така се увеличава и конкуренцията между отделните държави, защото благодарение на Outsourcing индустрията се развива и тяхната икономика и се увеличават работните места.
Азия продължава да доминира като предпочитана дестинация за оffshoring услуги, с присъствието на шест държави, сред първите топ 10. Латинска Америка заема предни позиции, заради квалифицираните си служители, които са на второ място след азиатците. Други популярни дестинации се намират в Централна и Източна Европа.

elovitza graphic

Азия

Индия, Китай и Малайзия оглавяват списъка с държави, които доминират в Outsourcing индустрията. Районите предлагат изключително многообразие и много възможности в ИТ сектора. Безспорен лидер в областта на оffshoring услугите е Индия, която продължава да е ненадмината по мащаб и умения. Според Националната асоциация на софтуерните компании и услуги (NASSCOM), днес в сектора работят един милион души, като 25 на сто са представители от Индия.
Китай и Малайзия предлагат също много добри възможности в сферата на Outsourcing индустрията, но по различни причини изостават от Индия. Китай преминава към по- ориентирана към услугите икономика, както и получава подкрепа от правителството за своите напреднали ИТ специалисти. Въпреки че наличието на квалифицирани служители в Малайзия е по- малко, тя се конкурира успешно с другите държави, чрез политическата си стабилност, многоезичната си среда и е подходяща за средните компании, които не поемат много рискове.

elovitza graphic 2

Латинска Америка

Най- развити сред държавите от Латинска Америка са Мексико, Бразилия, Чили и Коста Рика. Колумбия попада за първи път в индекса с предпочитани дестинации за оffshoring услуги. Теза държави имат капацитет от голям брой квалифицирана работна ръка предлагат все по- предизвикателни възможности за развитие в областта на ИТ сферата.

elovitza graphic 1

Централна и Източна Европа

Европа предлага едновременно подходяща бизнес среда и високо ниво на човешки капитал. Въпреки че оffshoring услугите са по- скъпи отколкото в другите региони, индустрията на държавите е по- зряла и предлага опитни служители. Страни като Полша, Чехия, Унгария, Словакия и България са удобни бизнес центрове за реализиране на успех в Outsourcing индустрията.

elovitza graphic 3

Също така Румъния предлага подходяща регулаторна среда, заради наличието на таланти и стабилна мрежа от университети в държавата. Испания също разполага с квалифицирани служители, а културните и езикови връзки с Латинска Америка допринасят за развитието на страната в тази индустрия.
Други държави, които представляват интерес за реализирането на оffshoring услуги се намират в Близкият Изток и Северна Африка, като Египет, Мароко и Тунис играят важна роля при доставките и връзките с клиенти, особено за Европа.

Outsourcing индустрията в България

България е дом за компетентни и квалифицирани ИТ центрове, които обслужват едновременно различни международни и местни компании. Фокусът на работа е предимно върху традиционната разработка на софтуер, например за CSC и SAP. Единственият недостатък е, че България все още не е изпълнила Директивата за сигурност на данните на ЕС и това се оказва пречка за боравенето с информация за Европейски клиенти.

Кариерно ориентиране в България

Шофьор

Професионалното ориентиране има за цел да помогне на хората в избора на подходяща професия, определена квалификация, допълнително обучение или преквалификация. Предоставянето на услуги в тази сфера подпомага осъществяването на избор, който да бъде адекватен на трудовия пазар, както и на интересите и възможностите на личността.

Кариерно или професионално ориентиране

В съвременната употреба терминът професионално ориентиране се заменя с понятието кариерно ориентиране. То обединява едновременно избора на подходяща професия с избора на добро образование, обучение и професионална реализация. Основен акцент се поставя на взаимодействието между учене и изисквания на пазара на труда.

Предоставянето на тази услуга помага много за бъдеща реализация на индивида и му помага в ориентацията и избора на приоритети. Кариерното ориентиране се свързва още и с различни дейности, които помагат за на хората във всички възрасти и всеки етап от живота им, да определят личностните си капацитет, стойност и възможности.

Когато всеки има ясна представа какви са основните му интереси, решенията за професионално развитие и компетенции се вземат много по- лесно и точно. Такива дейности, които са свързани с кариерното ориентиране са информиране и съветване, консултиране, оценка на компетенциите, наставничество, юридическа помощ, обучение за вземане на решение, формиране на умения за управление на кариерата.

Тенденции в България

Анализ на Националната агенция за професионално образование и обучение показва, че в България през последната година най- предпочитани професии са шофьори и фризьори. Над 80 000 души са се включили в различни обучения по професии през миналата една година. Най-много са обучените за шофьори, монтьори и техници на транспортни средства – около 13 400 души.

Близо 6000 души са минали курсове по фризьорство и козметика, а около 3000 – курсове по строителство. Това са данни само за миналите предварително обучение. Колко от тях са останали на пазара на труда, няма точна информация.

Основната причина за тази тенденция са високите начални заплати, които получават професионално реализиралите се, след като завършат обучение.

Статистиката показва, че нито един не се е обучавал в изящни изкуства, религия, науки на земята, рибно стопанство, здравни грижи и военно дело.

Много е важно да се проверяват лицензите на центровете, които предлагат такова обучение. Постоянно нарастват оплакванията от хора, които са дали големи суми да се обучават в подобен тип центрове, които нито имат лиценз, нито имат право да издават държавни документи.

Бъдещи промени

В началото на 2015 година ще настъпят някои промени, като една от тях е свързана с регистъра на издадените свидетелства и удостоверения от центровете за обучения. След определени подобрения работодатели, МВР и Агенцията по заетостта ще могат да правят справка дали даденото лице наистина е завършило курса и дали документът му е легитимен. Така ще се намали възможността от появата на неквалифицирани кадри, които заемат позициите на реално обучените лица.

Optifuel Challenge 2014 – състезание с камиони

Шофьор

 

Състезания за шофьори има много, но едно истинско предизвикателство, което показва движението по пътищата в своята същност, е състезанието Optifuel Challenge. За 2014 година Renault Trucks търсят победителите на европейско и глобално ниво, които да се сдобият с престижните в сферата Optifuel Awards.

Това е международна конкуренция, посветена на намаляването на консумацията на гориво и отделянето на вредни емисии, създадена и организирана от Renault Trucks в Европа, Мароко, Русия и Тунис. Маршрутът ще е предварително зададен. Местните селекции в 19 страни ще определят топ 34 международни шофьори в България и чужбина, които имат право да продължат напред към финалите в Лион, Франция през ноември.

Старт на състезанието в България

Преди седмица стартираха регионалните кръгове от състезанието и в България. На преден план са изведени оптимизацията на разход на гориво при едновременно увеличение на скоростта. По време на изпитанията за предварителен подбор, на конкурентите ще бъдат предоставени камионите Renault от гама T, а шофьорите ще бъдат оценявани по критерии за средна скорост и разход на гориво, анализирани чрез специален софтуер, или така наречената Optifuel Infomax техника, инсталирана в машините. Шофьорите на камионите са предварително инструктирани за правилното използване на системата, за да могат състезателите без опит с програмния продукт да имат равен шанс срещу тези с предишен такъв.

У нас, състезанието ще се проведе в няколко града – Плевен, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив, Благоевград и София. Финалният отбор, който ще отпътува за Полша за допълнителни подготовка и обучение за глобалния финал, ще бъде формиран от 21 човека-по трима международни шофьори с най-добър резултат от всеки град. В обучението ще вземат участие и победителите от състезанията от другите страни, вземащи участие в съревнованието – от Регион Централна и Източна Европа.

Награда

Наградният фонд за български участник ще бъде ваучер за 1000 евро за продукти и услуги на марката Renault Trucks, а компанията, в която работи, ще получи за срок от 3 месеца камион от гамата Т за безвъзмездно ползване. Селекцията в България ще продължи до 31 юли. Ако не сте се записали, все още имате шанс.

Желаем много успех на всички участници!