Успешно интервю за работа – как да се държим?

Шофьор

След като успешно сте преминали процеса на подбор по документи, Вие вече сте на последната фаза – интервюто за работа. Това, че е последна, в никакъв случай не означава, че е и най – елементарна. Точно обратното, това е частта, в която Ви се дава възможност да впечатлите работодателя, за да Ви наемат на конкретната позция.

Въпроси, задавани по време на интервюто

Интервютата за работа сами по себе си имат структура, която не е строго дефинирана. Допускат се и вариации, в зависимост от позицията, за която се търсят служители. Единствените константи са някои въпроси, носещи важна информация на специалиста по подбор относно конкретния кандидат.

Ето и някои от най – често задаваните въпроси на всяко неуспешно или успешно интервю за работа, както и скрития смисъл на тези въпроси:

  • “Разкажете ни на кратко за себе си”. Цели се да бъдат проверени Вашите комуникативни способности. Тук е важно да разказвате само и единствено за професионалния си профил, не трябва да включвате информация за личния си живот, както и информация, която не би Ви представила добре пред работодателя
  • “Защо избрахте да кандидатствате при нас?” – този въпрос проверява Вашата мотивация за работа и по – точно за заемане на позицията в конкретната фирма. От него става ясно и дали сте се подготвили с информация за фирмата преди самото интервю
Интервю за работа
Успешно интервю за работа
  • “Какви бяха отношенията Ви с колегите на предходното Ви работно място? Имахте ли конфликтни ситуации?” С този въпрос специалистите по подбор проверяват дали можете да работите в екип или сте индивидуалист. Поясняващият втори въпрос дава отговор на това, дали сте конфликтна личност и до колко сте способни да работите в екип
  • “Какво заплащане очаквате?” Безспорно това е един от най – трудните въпроси за всички кандидати за работа. Отговорът на този въпрос показва дали можете правилно да оцените комптенциите и възможностите си.

Няма правилни и грешни отговори при интервютата за работа. За да имате  успешно интервю за работа, от основно значение е да бъдете себе си, да отговаряте на поставените Ви въпроси и не на последно място да се усмихвате. Лъчезарните, мотивирани и отговорни личности винаги биват предпочитаните служители, независимо от позицията, за която кандидатстват.

Планувайте своята кариера по време на празниците

Шофьор

Повечето хора с нетърпение очакват Коледните и Новогодишни празници, за да могат да си починат и да се насладят на домашна атмосфера и уют. Освен вкусната храна, веселата музика и споделеното време със семейство и приятели, Коледа и Нова година са подходящо време да планувате следващите стъпки в професионалното си развитие. Бъдете креативни и комбинирайте празниците с малко делово мислене, за да развиете бъдещ план за реализация.

Преди Коледа

За да може максимално да се насладите на почивните дни и да не мислите за недовършени дела, преди Коледните празници трябва да приключите всеки започнат проект и задача. Повече натовареност и динамика в последните дни на годината ще Ви гарантират по- спокойно и успешно начало през новата такава. Замислете се, че физическата почивка предстои само след няколко дни и колко много работа може да си спестите, ако я завършите преди празниците.

 
Всяко ново начало се свързва с повече позитивизъм, макар и наличието на малко страх от непознатото. Не бива да поемате риска да започнете успешна професионална година и да реализирате по- добра кариера, ако все още сте зависими от миналата си работа. Затова трябва правилно да разпределите времето си в три последователни периода.

 
Преди Коледа и Нова година може да приключите с миналите си задължения и всички отхвърлени задачи, които сте оставили за друг ден. Направете график и го следвайте, за да синхронизирате максимално работата си. Ако се справите с това преминавате през следващия етап, който е по време на празниците- подходящ период за обмисляне на нови проекти и планове. И накрая най- хубавият трети етап, в който реализирате не само идеите си, но и самите себе си, за да може успешно да започнете Новата година.

По време на празниците

Една или две седмици почивка никога не са излишни, особено в края на тежка или натоварена година. Но те са и времето, в което всеки може да се върне назад в месеците и да направи кратка ретроспекция на случилото се в живота му. Хубавите моменти, лошите случки, напрегнатите часове, бързането от едно място на друго… малка част от всичко, което всеки преживява за една година.

 
Вторият период за плануването на нова и успешна кариера може да се направи именно по време на Коледните и Новогодишните празници. Това е период, в който хората не само са в приятна, семейна обстановка, но могат да поставят началото на нови идеи и да се замислят за това, какво ги очаква през следващата година. Замислете се дали сте постигнали целите си, а ако не- как да го направите занапред. Комфортната среда в дома, сред близки хора, винаги помага за позитивни и стойностни идеи.

to do list christmas graphic

След Коледа и Нова година

Началото е поставено. Почивните дни са свършили, а пред Вас стоят всички нови възможности, които може да използвате. Не се връщайте назад, а използвайте като стимул идеята за цяла една нова година, изпълнена с неизвестност и приключения. Да! Професията Ви може да бъде вълнуващо приключение, стига да го поискате.

 

Затова не се колебайте да използвате цялата магия и положителни емоции, които носят със себе си Коледа и Нова година. Вложете ги в плануването на своята кариера и направете мечтите си възможни. Вместо подаръци- поставете под елхата цели, които да изпълните. Вместо да палите фойерверки и лампички, запалете креативността и въображението, които имате вътре в себе си. Тогава всичко е възможно!
Весели празници!

Предимства на чуждите езици

Шофьор

Все по- осезаема става необходимостта от познания върху чуждите езици. Независимо дали това се налага от желание за обучение в чужбина или професионална реализация, по- голямата част от хората вече владеят поне един чужд език. Така винаги се предоставят повече възможности и едновременно е основателна причина за по- голямо самочувствие и желание за кариерно развитие.

Езиковото обучение е продължителен процес, през който се овладяват различни нива и умения за боравене със съответния език. За да се определят и характеризират по- точно тези придобити знания, са създадени конкретни нива на владеене на дадени елементи от чуждите езици. Те са основната база и писмено доказателство, че човек може да говори свободно и да се изразява с определен език или има базисни и стандартни познания, необходими в ежедневието.

Стандартни и признати чуждоезикови нива

Основно ниво, което се характеризира с познания върху минимални неща, свързани с лична информация, семейство и приятели, навици, хоби, храна, облекло и ежедневни навици. Използват се предимно не повече от 500 думи и изрази, които се формират чрез стандартни граматически познания. Освен това се придобиват знания за попълване на формуляри и официални документи.
Според европейската езикова рамка отговаря на нива: А1 и А2

Пред- междинното ниво обхваща всекидневни теми, които могат да имат общо с разнородни теми, свързани с бита и начина на живот. Могат да бъдат изразявани по- емоционално и смислово натоварени чувства и мисли. Използват се около 3 000 думи, като познанията върху граматиката са по- добри и обстойни.
Според европейската езикова рамка отговаря на ниво: В1

Междинното ниво е свързано с разбирането и участието в разговори, които не само са свързани с ежедневието, но могат да обхващат и по- абстрактни и нестандартни теми. Едновременно с това могат да се провеждат телефонни и Интернет разговори и да се съставят официални и неофициални писма. Информацията и речта са добре структурирани и смислово изградени. Използват се средно 7 000 думи, едновременно с това се изпълняват и различни писмени задачи като есета, доклади, съчинения и писма.
Според европейската езикова рамка отговаря на ниво: В2

Напредналото ниво предоставя възможността за свободна комуникация и мотивирано изразяване по неограничен брой теми, свързани с различни области и аспекти от живота. Освен това нивото предоставя възможност за допълнително разширяване на познанията и обогатяване на изказа и маниера на говорене. Започват да се забелязват грешките и нараства прецизността по отношение на формулиране на изречения. Лексикално- граматичните структури стават по- сложни и добре оформени.
Според европейската езикова рамка отговаря на ниво: С1

Специализирани сертификати и предимства на чуждите езици

Някои от най- разпространените и търсени сертификати за познания на чуждите езици са:

FCE (First Certificate in English)- разбиране на продължителна реч под формата на лекции и презентации, възможност за сложно аргументиране върху познати теми. Сертификатът дава възможност за четене на статии и доклади, които обхващат съвременни теми и новини. Общуването е непринудено и предполага дискусията и защитата на различни теми, които са добре познати.
Отговаря на ниво В2

CAE (Certificate in Advanced English)- освен възприемането на продължителна реч, тя може да бъде разбрана и ако не е добре структурирана. Могат да се гледат филми и телевизионни програми, без тяхното съдържание да бъде проблем. Сертификатът позволява проследяването на дълги и фактологични литературни текстове, специализирани статии и технически инструкции, като ясно могат да се откроят различията в стиловете. Позволява гъвкавото и адекватно използване на езика и писането на задълбочени и добре структурирани текстове.
Отговаря на ниво С1

CPE (Certificate of Proficiency in English)- няма затруднения с разбирането на всякакъв вид текст и реч, независимо дали в реална ситуация или на видео. С лекота се четат писмени форми, новини и статии, може да се изразява отношение към специализирани текстове и наръчници. Този сертификат позволява гладкото и последователно изразяване, чрез съставянето на сложни, структурирани правилно и прецизни думи. Могат да се четат и коментират текстове на научна или литературна тематика.
Отговаря на ниво С2

IELTS (International English Language Testing System)- междунардно признат тест по английски език, резултатите влизат в приема на висши учебни заведения по цял свят. С този сертификат може да се оцени много правилно способността и възможностите на конкретен човек, дали владее чужд език и на каква степен.
Отговаря на нива С1 и С2

Динамиката на съвременния свят и изобилието от възможности налагат познанията върху чужди езици. Затова изберете желаната дестинация и научете езиковите елементи, с които се характеризира тя.