Кариерно ориентиране в България

Шофьор

Професионалното ориентиране има за цел да помогне на хората в избора на подходяща професия, определена квалификация, допълнително обучение или преквалификация. Предоставянето на услуги в тази сфера подпомага осъществяването на избор, който да бъде адекватен на трудовия пазар, както и на интересите и възможностите на личността.

Кариерно или професионално ориентиране

В съвременната употреба терминът професионално ориентиране се заменя с понятието кариерно ориентиране. То обединява едновременно избора на подходяща професия с избора на добро образование, обучение и професионална реализация. Основен акцент се поставя на взаимодействието между учене и изисквания на пазара на труда.

Предоставянето на тази услуга помага много за бъдеща реализация на индивида и му помага в ориентацията и избора на приоритети. Кариерното ориентиране се свързва още и с различни дейности, които помагат за на хората във всички възрасти и всеки етап от живота им, да определят личностните си капацитет, стойност и възможности.

Когато всеки има ясна представа какви са основните му интереси, решенията за професионално развитие и компетенции се вземат много по- лесно и точно. Такива дейности, които са свързани с кариерното ориентиране са информиране и съветване, консултиране, оценка на компетенциите, наставничество, юридическа помощ, обучение за вземане на решение, формиране на умения за управление на кариерата.

Тенденции в България

Анализ на Националната агенция за професионално образование и обучение показва, че в България през последната година най- предпочитани професии са шофьори и фризьори. Над 80 000 души са се включили в различни обучения по професии през миналата една година. Най-много са обучените за шофьори, монтьори и техници на транспортни средства – около 13 400 души.

Близо 6000 души са минали курсове по фризьорство и козметика, а около 3000 – курсове по строителство. Това са данни само за миналите предварително обучение. Колко от тях са останали на пазара на труда, няма точна информация.

Основната причина за тази тенденция са високите начални заплати, които получават професионално реализиралите се, след като завършат обучение.

Статистиката показва, че нито един не се е обучавал в изящни изкуства, религия, науки на земята, рибно стопанство, здравни грижи и военно дело.

Много е важно да се проверяват лицензите на центровете, които предлагат такова обучение. Постоянно нарастват оплакванията от хора, които са дали големи суми да се обучават в подобен тип центрове, които нито имат лиценз, нито имат право да издават държавни документи.

Бъдещи промени

В началото на 2015 година ще настъпят някои промени, като една от тях е свързана с регистъра на издадените свидетелства и удостоверения от центровете за обучения. След определени подобрения работодатели, МВР и Агенцията по заетостта ще могат да правят справка дали даденото лице наистина е завършило курса и дали документът му е легитимен. Така ще се намали възможността от появата на неквалифицирани кадри, които заемат позициите на реално обучените лица.

Без професионален опит: как да се компенсира липсващата практика?

Шофьор

Абсолвентите често не разполагат с необходимия професионален опит за обявите за работа. Докато някои от кандидатите имат предишен опит, който идва от други индустрии и за новата целева институция обикновено има малко значение. Липса на трудов стаж не може да компенсира напълно, защото просто няма заместител на практически опит. Но с правилната стратегия, можете до голяма степен да се компенсира очевидния недостатък.

Липса на опит – недостатък за кандидатите?

В пръв поглед липсата на трудов опит е ясен недостатък за кандидатите. Но няма правило без изключение, защото на някои места може да бъде по-изгодно да няма прекалено големи компетенции в съответния сектор. Особено, когато компаниите изрично търсят служители, посветени на разработването на нови и творчески концепции или необичайни решения, твърде многото опит може да се окаже проблем, който да стеснява кръгозора.

Такива позиции са наистина редки, но те трябва да бъдат повод за размисъл за кандидатите. Защото успехът на заявление без трудов опит зависи в решаваща степен от избора на индивидуално подходящите места. Без богат професионален опит са в места, при които

  • Актуални теоретични познания
  • Способността да се мисли аналитично
  • Креативните и необичайни решения

са задължителни. Те обикновено не са високи позиции. Това може да бъде разочароващо и противно на собствените очаквания за някои кандидати. Въпреки това, с малко или никакъв професионален опит, трябва да настроите вашите очаквания към реалността.

Самоуверен вид – Стойте зад вашите умения

Реалистични очаквания, обаче, не трябва да се отъждествяват със сдържана поява или липса на увереност в себе си. Много от завършилите са наясно с тяхната липса на професионален опит и привличат погрешни последици. Разбира се, по-трудно е да се изправите без трудов стаж срещу опитен професионалист. Но това не е причина да забравите или да подминете уменията си. Точно обратното.

Може да нямате практически опит, но Вашите методически и много други умения са високо квалифицирани и актуални. Тези компетенции трябва да отстоявате и ясно да формулирате в кандидатурата си.

Повечето компании търсят служители днес вече не само с професионални опит и познания, но наблягат на човешки и социални характеристики и способности. Дори и най-добрият професионалист на дадено дружество не може да продължи, ако той не се вписва в отбора и философията на компанията.

Колко силни са тези компоненти, можете да се повлияете до известна степен, в която избирате фирмата и работните места в нея според това:

  • Дали са наистина отзивчиви и се интересуват
  • Къде одобрявате и подкрепяте философията на компанията
  • дали при търсене на информация за формата интуитивно Ви оставя добро впечатление
  • Дали спада към Вашите мечтани работодатели

 

Ако при избора на работни места и формулиране на молбата Ви внимавате и споменете, че Вашата личност  се вписва в екипа на компанията, може товада увеличи шансовете Ви значително.

Правилната поза – уверени и готови да се учат

Самоуверения външен вид може да компенсира липсата на професионален опит чрез правилно отношение при прилагането му на интервюто. Много компании сортират кандидати не само поради липса на професионален опит, но също така и заради лоши преживявания с други висшисти, професионални и кариерни работници. Твърде голям брой от тези кандидати идват с отношението Аз-Знам-Всичко и не са готови да се учат.

Това отношение води в повечето отбори в кратки срокове до вълнения и проблеми. Уверете се в молбата Ви да стане ясно, че сте готови да се учите и сте отговорни, така че да може положително да се откроявате от много други кандидати без трудов стаж.

Възможно е чрез сертификати за обучение или допълнителна експозиция в проучването да покажете, че вече притежавате стремеж към нови знания и опит като важна възможност раз разсеете съмненията и резервите на много специалисти по човешки ресурси. Тънка е границата между самоуверени, но ученолюбиви по външен вид, и реалистични очаквания. Но никой не казва, че ще бъде лесно да се компенсира липсата на опит в прилагането.