++359 28781580 info@balkaninvest.eu

Социалната мрежа Facebook достигна размери, които не могат да бъдат лесно игнорирани. Всяка минута от настоящите 132 милиарда членове се разпределят над 3 милиона харесвания! В този инфографика са обобщени най – новите данни за развитието на Facebook в Германия, потвърждаващи колко важна е темата за Социалния подбор .

Facebook и кариерните мрежи

Тъй като в България все още не са налични конкретно тези данни, на Вашето внимание предоставяме актуални данни за Фейсбук в Германия, изобразени в следната инфографика:
Facebook все още се възприема от много Специалисти по подбор като недостатъчно сериозна страница, на която се обменят единствено тривиални неща, за разлика от кариерните мрежи като XING или LinkedIn. За разлика от тях обаче, много работодатели са на мнение, че няма по-добро място за изграждане на собствената им работодателска марка, тъй като точно тук те имат възможност не само за външна, но и за вътрешна комуникация. Facebook дори може да бъде използван и за директен подбор, разбира се не за всяка позиция, а само за определени. Функциите за търсене във Facebook са безкрайни – особено, когато интерфейс-ът е включен на английски език.

 

infographic facebook

Как немските Специалисти по подбор използват Facebook?

Проучването е направено през януари 2014г., като в него са взели участие 422 Специалисти по Човешки ресурси. Както може да се види от инфографиката, 15 % от тях споделят, че гледат на Фейсбук като на още една възможност за интензивна кариерна страница,12% от тях я използва от време на време и 3% прибягват до подбор чрез Фейсбук само за определени позиции.
В случай, че желаете да достигнете до по-голяма аудитория, неминуемо ще се наложи да използвате платените обяви. 6% от анкетираните използват тази опция редовно, 11% споделят, че я използват понякога, а останалите 2% – само за определени позиции.
В използването на Facebook като средство за извършване на подбор съществува голям потенциал. Както може да се забележи, все още тази тенденция в Германия расте с бавни темпове, въпреки ежедневно увеличаващите се потребители на доминиращата социална мрежа. Находчивите специалисти по подбор са вече наясно с тази тенденция и са се включили в подбора през социалната мрежа навреме!