++359 28781580 info@balkaninvest.eu

Повечето хора отричат необходимостта от бизнес образование, защото вярват в собствените си възможности. Това подценяване оказва своето влияние в определен момент, тъй като всички подробности свързани с анализирането на пазара, наличието на комуникативни и лидерски умения, както и правилното водене на преговори, са малка част от многото придобити знания чрез MBA образование.

Възможности

MBA отваря много врати към едно по- успешно и самостоятелно бъдеще. Допълнителните и детайлни знания по маркетинг, финанси, мениджмънт и икономика могат да изградят по- аналитичен ум и да направят бизнес решенията обосновани и реалистични. Благодарение на това образование се създава и по- голяма отговорност към собствените доходи и методите за баланс в кариерата.

Днес не всеки осъзнава отговорността, която носи високият пост в една компания или управлението на самостоятелна фирма. Лидерът трябва да притежава едновременно комуникативни и ръководни способности, които да бъдат затвърдени от отлични познания в сферата, в която работи. Започването на MBA образование е първата стъпка към базата, върху която се гради развитието на персоналните и професионалните умения.

Предимства от избора на MBA образование

Комбинацията от хуманитарни и икономически дисциплини, помага за по- добрата ориентация в сферата на бизнеса, където те се срещат най- често паралелно. Познанията, свързани с анализа на пазара и средата, ценовите разлики и статистическите данни са недостатъчни, ако не могат да бъдат представени пред дадена аудитория и обяснени с точните думи и изрази. Когато концепцията за бизнес я има, ораторските способности я развиват и популяризират.

Освен теоретичната част, свързана с учене и изпити, по време на MBA образование са натрупва и практически опит. Възможността за работа в известна и просперираща компания е много голямо предимство да се проследи управлението на един бизнес, в реалността. Когато написаното в учебниците и книгите е подкрепено от действителни картини и наблюдения, ефектът от наученото е максимален.

Всяка успешна кариера стартира чрез индивидуалните качества и умения на нейният създател. Те могат да се натрупат от житейски опит и различни поуки, но образованието учи на повече отговорност и помага на всеки да открие в какво наистина е добър и каква работа върши с удоволствие. MBA има много различни аспекти, които помагат за цялостен и обстоен поглед върху възможностите на бизнеса, препятствията, които могат да възникнат, и как да се реализират професионални успехи.

Всичко това в една краткосрочна магистърска програма, която съдържа всички елементи на правилно изградена, самостоятелна кариера. Предимствата несъмнено могат да се намерят, но те са съпроводени от четене, редовни лекции и успешно издържани изпити. Практиката помага да се видят нещата в тяхната същност и ежедневното им прилагане. Затова изборът на MBA образование е правилен, тъй като се постигат едновременно професионални и лични постижения.

Реализация

Въпреки че много хора са настроени скептично към MBA, тъй като се учат излишни предмети, на практика си проличава липсата от бизнес умения. Има различни курсове за квалификация, свързани с управление на кариера и лидерски способности, но за няколко часа не може да се усвоят знанията и практиката, които се предлагат в университетът.

Реализацията след успешното завършване на MBA образование може да се представи по няколко начина. Първо е заемането на ръководни постове в голяма компания. Те са съпроводени и от много отговорности и ежедневни срещи с различни хора. Често пъти импровизацията е от първостепенно значение, а нейното овладяване се учи най- добре по време на практиката в университета.

Друг начин е като лидер и директор в някой филиал или международно представителство на определена компания. Възможност, която комбинира индивидуалното представяне и изявата пред колектив. Познанията за управлението на бизнес от разстояние и неговото налагане на интернационален пазар също са част от позитивите на MBA, които гарантират дългосрочна реализация.

Третият метод за професионален успех, който всеки несъмнено би желал да осъществи, е създаването на собствен бизнес. Това е една много опасна сфера, оградена от препятствия и спънки, преодоляването на които, отваря безгранични възможности. Именно избора на MBA образование е формулата за решаване на тези затруднения и алгоритъмът за самостоятелност в бизнес средите.

Не просто MBA, а лидер в професионалната реализация!