++359 28781580 info@balkaninvest.eu

ИТ специалисти в Германия

 

Професиите свързани с информационните технологии стават все по- популярни. Това се дължи на развитието в комуникацията и иновациите в Интернет, както и на навлизането на мобилните устройства, като средства за общуване. Появяват се различни длъжности и позиции с разнородни наименования, които изискват квалификация в отделни области.

Необходимо образование

Най- важното в професията на ИТ специалиста е не точно какво образование е завършил, а как се справя на работното място и какви технически познания има. Все пак повечето работодатели отделят необходимото внимание на специалността и висшето образование на всеки кандидат. Затова компютърните познания са от голямо значение за бъдещата реализация и развитие в сферата на информационните технологии.

В България има университети, които предлагат обучение в различни области: Компютърни науки, Информатика, Компютърни системи и технологии, Информационно технологични услуги, Информационни системи, Софтуерно инженерство и, разбира се, конкретно разработената и профилирана специалност ИТ. Кандидатстването става с изпити или тестове по математика, а при балообразуването също се взимат под внимание оценките по математика и физика.

Компютърните специалности в българските университети имат много допирни точки с ІТ сектора и подготвят специалисти, които могат да се реализират в него, макар че наименованията им не използват точно това професионално название. Някои от най- известните университети са: Технически университет в София, Технически университет във Варна, СУ “Св. Климент Охридски” и Нов Български университет.

 

Квалификация

Необходимата квалификация за придобиване на опит в ИТ сферата може да се набави чрез намирането на подходящ стаж или специализирани курсове за преквалификация. Те предоставят различни познания за отделните програми и езици в информационните технологии като:

 

 • Databases
 • Graphics and Multimedia
 • Information Systems
 • Information Technology
 • Networks
 • Programming
 • Software Engineering
 • Technology Management
 • Telecommunications
 • Web Design
 • Web Development
 • IT Management и други.

ИТ специалистите трябва да са компетентни за длъжността, за която кандидатстват, да притежават личностни и професионални качества, както и да са старателни и отговорни. Всеизвестен факт е, че в училищата и университетите нивото на обучение и придобитата квалификация не съответства на нуждите на ИТ индустрията, така че за да се подготвят за работа в България или чужбина в софтуерна компания, младите хора трябва да разчитат предимно на алтернативно образование и самоподготовка.

Професионална реализация

Навсякъде по света необходимостта от професионалисти в ИТ индустрията е голяма. Там определящи са техническите познания и способности, както и допълнителните възможности за работа с конкретни програми. В Германия се предлагат добри позиции в тази сфера, предимно в малки и средни, бързоразвиващи се компании, с добри бъдещи перспективи. В основата на добрата работа са свобода на действие и мислене, предприемачески и креативен дух.

Специалистите в ИТ сектора получават много добро възнаграждение и усилията им са високо ценени в Европейските държави. Професионалното израстване и стимулиращата заплата са два определящи елемента за намирането на работа и желанието на много млади хора да се реализират като ИТ специалисти в Германия.

Много български граждани избират живота в Германия. Там пазарът на труда е отворен за тях и не се нуждаят от разрешение за работа. Осигурителната система покрива основните житейски рискове и включва: осигуряване за безработица, осигуряване за пенсия, здравно осигуряване, осигуряване при трудова злополука. Всеки, който живее и работи в Германия трябва да заплаща данъци върху доходите си. Индивидуалните условия на живот се вземат предвид при изчисляване на облагаемия доход. Данъчната политика в страната е много по-благосклонна към лицата, които са омъжени, за разлика от неомъжените, чиито доход се облага с по-високи данъци.

Ако сте заинтересовани от работа в Германия? 

 

Свържете се с нас!

h

Контактна форма

  Къде предпочитате да работите?
  в чужбинав България

  Допълнете Вашето запитване с до три прикачени файла.
  Те могат да съдържат например Ваша автобиография;
  Вашата актуална снимка;
  мотивационно писмо и др.

  Максималната големина на документ
  може да бъде до 2 MB