++359 28781580 info@balkaninvest.eu

Медицинска сестра

Професията “Медицинска сестра” се практикува основно в медицината – в държавни и частни здравни заведения, диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, санаторно-курортни заведения, профилакториуми, детски ясли и градини, училища и други.

Медицинска сестра е лице с висше образование, подготвена да предпазва, поддържа, възстановява и подобрява здравето на хората и независимостта на виталните им физически и психически функции, като се съобразява с личността на всеки един от тях и техните психологически, социални, икономически и културни особености.

Със своята специфична роля, професионална отговорност и компетентност медицинската сестра допринася за изпълнение на основните задачи на здравеопазването: укрепване здравето на пациентите, предотвратяване на заболяванията, лечение на заболелите, физическо и психическо възстановяване, увеличаване продължителността на активния, живот на човека. Освен това медицинската сестра изпълнява стриктно лекарските предписания, води изискващата се документация във връзка с лечението и обслужването на болния, оказва първа медицинска помощ до идването на лекаря.

Медицинските сестри в своята работа използват лекарства, дезинфекционни средства, спринцовки, игли, катетри, сонди, превързочни материали, хирургически инструменти, медицинска апаратура. При изпълнение на професионалните си задължения водят следната документация: лист история на заболяването, температурен лист, реанимационен лист, журнал за приетите болни, рапортна книга, тетрадка за визитация и лекарски назначения, лекарствена табела, требвателен лист, лист за движение на болните, тетрадка за извършените манипулации, медицински бележки за различни видове изследвания.

 

Сестринските грижи включват обикновено:

 • мускулни, венозни и подкожни инжекции
 • поставяне на системи и абокати
 • вземане на кръв и секрети
 • профилактика и обработка на декубитални рани
 • даване на лекарства по график
 • следене на приети и отделени течности
 • смяна на превръзка
 • следене на жизнени показатели – пулс, кръвно налягане, температура
 • клизма
 • стриктно следене на храненето – и при диабет, сондово хранене и др.
 • грижа за психическия комфорт

 

Медицинската сестра подпомага пациента при приема на медикаменти през устата като:

 

 • следи за дозировката и навременния прием по предписанието на лекаря
 • следи за правилното съхранение
 • следи за проява на нежелани реакции

 

Образование / Медицинска сестра

Придобиването на квалификационна степен „медицинска сестра“ е възможно в колежите към медицинските университети в градовете, София, Благоевград, Враца, Шумен, Плевен, Стара Загора, Добрич, Сливен, Хасково, Пловдив и Бургас. Приемът е след завършено средно образование, срокът на обучение за всички специалности е 3 години, разположени в 6 семестъра, последният от които е преддипломен стаж, като формата на обучение е редовна. Приемат се студенти от цялата страна, а също и с чуждо или двойно гражданство.

Обучението се провежда съгласно съвременния учебен план и програми, отговарящи на европейските и световни стандарти. Студентите изучават общи и специални сестрински грижи, медико-биологични и клинични дисциплини и хуманитарни науки – медицинска психология, етика, социология, здравно законодателство и др. Завършилите специалността могат да практикуват при условията на болнична помощ и извън стационарните заведения самостоятелно или в екип. Те намират успешна реализация в страната и чужбина.

 

 

Ако сте заинтересовани от работа в Германия? 

 

Свържете се с нас!

h

Контактна форма

  Къде предпочитате да работите?
  в чужбинав България

  Допълнете Вашето запитване с до три прикачени файла.
  Те могат да съдържат например Ваша автобиография;
  Вашата актуална снимка;
  мотивационно писмо и др.

  Максималната големина на документ
  може да бъде до 2 MB