++359 28781580 info@balkaninvest.eu

Пластичен хирург

Комбинация от лекар, хирург и естет

 

Названието „Козметичен хирург“ бива променено на „Естетически пластичен хирург“. Основният аргумент е, че няма допълнително обучение за “Специалист по козметична хирургия” в Германия, така и наименованието на длъжността “Козметичен хирург” не е защитено.

Лекарите, които имат допълнителна квалификация за естетични операции, са задължени да носят наименованието „специалист по пластична и естетична хирургия“.

Цел на естетичнта хирургия:

Съвременните хирургически техники позволяват корекции върху почти всяка част от тялото. Целта на тази интервенция е да се хармонизират външният и вътрешният вид. В Германия миналата година почти половин милион души са били подложени на такъв вид операции.

Естетична пластична хирургия работи в тясно сътрудничество с хирургия на травма, защото тя има специфични реконструктивни процедури.

Пластичният хирург не е активен само върху повърхността на тялото, да коригира случайни наранявания, той трябва също да коригира по-дълбоки интервенции чрез микро-съдова хирургия, да заменя кост или мускули, сухожилия, нерви или големи кръвоносни съдове, така че се използват техники, които доминират в естетическата пластична хирургия.

 

Реализация на пластичните хирурзи:

 

Работата на пластичните хирурзи има тенденция да се увеличава в близките години. Заетостта отново е изменяща се, но фиксирани места могат да се намерят в държавните заведения и частните клиники.

Предварителните разговори с пациентите са важен фактор в упражняването на професията, част от която е определянето дали дадена манипулация, желана от клиента, е смислена и нужна или не, за което в някои случаи се изискват търпение, разбиране и правилен подход.

Ако трябва да сравним западноевропейския с българския модел на хирургия, то западните печелят по редица критерии. Специалисти и лекари по пластична и естетична хирургия работят предимно в болници, университетски клиники и чрез програми за  специализирани практики. Но нещо повече, те могат да бъдат активни при медицински изследвания или преподаване.

Обучение и контрол на пластичните хирурзи:

Специалистът по пластична и естетична хирургия е контролиран от държавата в продължаващо си образование на университетско ниво, но отговорността, която поддържат се следи и в други лечебни заведения, като например чрез практики на общо практикуващи лекари.

Отделните държавни медицински съвети регулират обучението на медицинските специалисти в техните образователни системи, базирани на реда модел-обучение на медицинска асоциация. Обучението обикновено продължава 6 години.

То се разделя на две части:

 • основен курс на обучение в областта на хирургията (2 години) 
 • последващо специализирано обучение (4 години).

Развитие на  хирурзите в Германия:

 

След обучението са гарантирани много свободни места, които могат да бъдат практикувани на частна или държавна практика. Германия е една от западноевропейските страни, предлагащи широк спектър на развитие, както и висок стандарт на квалификация сред интересуващите се от тази длъжност.

Постоянното развитие в областта гарантира успеха на дейността, но ясната преценка на пластичния хирург, не трябва да липсва от дневната му практика.

Етичност и отговорност

 

При преценяването на ситуация, която може да бъде потенциално опасна за клиента, трябва пациентът да бъде навременно осведомен за последиците и нежеланите ефекти, които приложената интервенция би могла да има върху него. Разбира се, хирургът е в правото си да откаже извършването на желаната от клиента процедура и да осигури медицинска етика на финансовите интереси. Това етично задължение, както и отношенията на доверие с пациентите, са в основата на всяко лечение.

 

 

Ако сте заинтересовани от работа в Германия? 

 

Свържете се с нас!

h

Контактна форма

  Къде предпочитате да работите?
  в чужбинав България

  Допълнете Вашето запитване с до три прикачени файла.
  Те могат да съдържат например Ваша автобиография;
  Вашата актуална снимка;
  мотивационно писмо и др.

  Максималната големина на документ
  може да бъде до 2 MB