++359 28781580 info@balkaninvest.eu

Шофьор на товарен автомобил

 

Шофьорите на товарни и тежкотоварни автомобили осъществяват превози на стоки и товари до съответната дестинация. Следят за нормалната работа на двигателя и спазват правилата за безопастност на движението по време на превозването на стоките и материалите. Полагат необходимите грижи за нормалното функциониране на моторното превозно средство като проверяват изправността на системите на автомобила – налягане и равнище на маслото в двигателя и скоростната кутия, осветление, ходовата част, налягането на гумите и т.н.

Те се грижат за запазване на поверения им товар през време на почивките, както и спазване на графика за неговото доставяне. Шофьорите описват в пътния лист данните за извършените от тях курсове и се отчитат ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи за автомобила. Те са длъжни да спазват правилата за движение по пътищата, включително и максимално определеното време за непрекъснато шофиране.

От тях се очаква да имат основни познания относно МПС и изискванията на производителя за неговата експлоатация, както и реда и изискванията за извършване на ремонтните дейности по него.

Образование / Шофьор на товарен автомобил:

Обучението за придобиване на квалификация „професионален шофьор на товарен автомобил“ включва теоретична и практическа част:

 

 • Лекции по “Превоз на товари” и “Общо устройство на МПС”;
 • Управление на МПС, 20 мото часа управление на товарен автомобил;

 

След приключване на теоретичния курс се държат два вътрешни изпита, по теория и практика, чието успешно полагане е задължително условие за допускане до изпит пред изпълнителната агенция „Автомобилна администрация”.

Там се полагат отново изпити по „Превоз на товари“ и „Общо устройство на МПС“ както и практически изпит по управление на автомобила в градски условия.

Обучението трае от 1 до 2 месеца и се провежда в повечето автошколи в страната. Придобилите квалификация за шофьор на товарен автомобил могат да намерат реализиация в транспортни, дистрибуторски и спедиторски фирми в страната и чужбина.

Много български граждани избират живота в Германия. Там пазарът на труда е отворен за тях и не се нуждаят от разрешение за работа. Осигурителната система покрива основните житейски рискове и включва: осигуряване за безработица, осигуряване за пенсия, здравно осигуряване, осигуряване при трудова злополука. Всеки, който живее и работи в Германия трябва да заплаща данъци върху доходите си. Индивидуалните условия на живот се вземат предвид при изчисляване на облагаемия доход. Данъчната политика в страната е много по-благосклонна към лицата, които са омъжени, за разлика от неомъжените, чиито доход се облага с по-високи данъци.

Ако сте заинтересовани от работа в Германия? 

 

Свържете се с нас!

h

Контактна форма

  Къде предпочитате да работите?
  в чужбинав България

  Допълнете Вашето запитване с до три прикачени файла.
  Те могат да съдържат например Ваша автобиография;
  Вашата актуална снимка;
  мотивационно писмо и др.

  Максималната големина на документ
  може да бъде до 2 MB