++359 28781580 info@balkaninvest.eu

Професия педиатър в Германия

Ролята на педиатъра е от изключително значение за здравето и доброто на децата. В Германия, като една от водещите европейски държави, професията на педиатъра има своето специално значение и се отличава със специфични изисквания и възможности. Този артикул ще разгледа...

Как да усетиш културата на една компания?

Фирмената култура е изключително важен фактор. Духът на работа трябва да се харесва на персонала, иначе процесите ще вървят значително по-трудно. Какво всъщност представлява фирмената култура?: Понятието “фирмена култура” обхваща много компоненти в себе...

Обучени, квалифицирани кадри-предимства на България

До 1989 г., проучването в България се фокусира най-вече върху съветския модел, курсът на обучение е плътно организиран и съдържанието е много специално. Още през февруари 1989 г. се подписва първото споразумение по въпроса за студентски обмен със Съединените щати, а...

Бъдещо интервю – как да бъдем подготвени?

Честито! Вие сте успели с документите си да убедите желания работодател, че сте подходящ кандидат и имате покана за интервю. Важна част е, че трябва да се чувствате горди със себе си. Това е успех, защото в противен случай, нямаше да бъдете поканени, за да Ви...

Защо трябва да изберем MBA образование?

Повечето хора отричат необходимостта от бизнес образование, защото вярват в собствените си възможности. Това подценяване оказва своето влияние в определен момент, тъй като всички подробности свързани с анализирането на пазара, наличието на комуникативни и лидерски...