++359 28781580 info@balkaninvest.eu

Стоматолог / Лекар по дентална медицина

 

След присъединяването на България към Европейския съюз, се въвежда практиката стоматолозите официално да бъдат наричани Лекари по дентална медицина, за да могат да се различават от по – ниско квалифицираните медицински специалисти от други страни.

Дейностите, които всеки Стоматолог извършва включват профилактични прегледи, диагностики и провеждане на стоматологично лечение на пациентите. Попълва, окомплектова и поддържа необходимата документация. Следи и прилага съвременните методи за диагностика и лечение на пациентите. Извършва необходимите манипулации за правилното лечение на стоматологичните проблеми на пациентите. Осъществява контрол върху работата на медицинската сестра в кабинета.

Необходимо образование:

За да можете да практикувате професията Лекар по дентална медицина / Стоматолог, Вие трябва да придобиете образователно-квалификационна степен Магистър по дентална медицина. Четири са медицинските университети в България, които предлагат това образование:

 • Медицински университет – София
 • Медицински университет – Пловдив
 • Медицински университет – Плевен
 • Медицински Университет – Варна

Срокът на обучение по специалността дентална медицина е шест години, като в него се включват преддипломен стаж и студентски практики.

В периода на обучение се изучават както биологични, така и клинични дисциплини. През първите две години от образованието си студентите получават медико – биологична подготовка . Клинико – медицинската им подготовка включва както профилирано обучение по общомедицински клинични дисциплини, така и специална подготовка по стоматологични дисциплини.

Преддипломният стаж се извършва на няколко етапа:

 • по протетична дентална медицина
 • консервативно зъболечение
 • пародонтология и заболявания на оралната лигавица
 • орална и лицево-челюстна хирургия
 • детска дентална медицина
 • ортодонтия.

Всеки от тези цикли завършва с държавен изпит.

След успешното полагане на държавните изпити, завършилите студенти придобиват образователно – квалификационна степен Магистър по дентална медицина; дипломантите получават и професионалната квалификация „ Лекар по дентална медицина“, което им дава възможността да започнат да практикуват придобитата професия веднага.

 

Трудови пазари в България и чужбина:

Възпитаниците на Медицинските университети в България са висококвалифицирани и силно мотивирани специалисти, които биват безпроблемно наемани на работа както в България, така и в цял свят. Това е и една от причините за голямото търсене на български медицински кадри с професионална квалификация Стоматолог / Зъболекар за работа в Германия.

Българските Лекари по дентална медицина се реализират успешно в цял свят, въпреки че избират да работят предимно в европейски държави като Германия, Австрия, Швейцария.

За да практикуват свободно професията си на Стоматолог в Германия, те трябва да имат диплома за завършено Висше образование по денталана медицина, както и да владеят немски език. От основно значение са желанието и мотивацията им за дългосрочно пребиваване и професионална реализация в чужбина.

 

 

Ако сте заинтересовани от работа в Германия? 

 

Свържете се с нас!

h

Контактна форма

  Къде предпочитате да работите?
  в чужбинав България

  Допълнете Вашето запитване с до три прикачени файла.
  Те могат да съдържат например Ваша автобиография;
  Вашата актуална снимка;
  мотивационно писмо и др.

  Максималната големина на документ
  може да бъде до 2 MB