++359 28781580 info@balkaninvest.eu

Професия Фармацефт

 

Всеки, който желае да упражнява професията Фармацевт, задължително трябва да има завършено висше образование в съответната област. Кандидатстването в тази специалност се осъществява чрез приемни изпити по химия и билогия, като това е валидно за всички университети в страната.

Професионална квалификация по тази специалност може да бъде придобита в няколко университета в България – Медицински университет в град София, Медицински университет в град Варна и Висш медицински институт в град Пловдив.

Обучението за придобиване на образователно – квалификационна степен Магистър продължава 5 години. Не е задължително да бъде придобита степен Магистър, но определено тя дава повече възможности за желаещите да практикуват тази професия не само у нас, но и в чужбина.

Обучение:

Обучението се извършва на няколко етапа. Първият етап е въвеждане в материята и запознаване със самата специалност, като целта е да се предостави ясна представа на обучаващите се за цялата дейност и обучение.

През втория етап се и изучават всички необходими дисциплини, които дават възможност за практикуване на професията.Третият етап е заключителен за обучението, като той бива определян и като практически . Включва преддипломен стаж, който се осъществява в аптеки, предварително утвърдени за тази дейност.

По време на самото обучение се очаква да бъдат придобити специални знания и умения за човешкия организъм, влиянието на различните медикаменти върху него, създаването на лекарствени продукти, придобиване на организационни и комуникативни способности.

Реализация в България:

След придобиване на образователно квалификационната степен, фармацевтите имат право веднага да започнат работа. Те могат да се реализират успешно както в страната, така и в чужбина. Имат възможността да започнат работа в България в различните фармацевтични компании, както и да упражняват професията си в държавни и частни аптеки. Единственото ограничение при практикуване е в това каква образователно – квалификационна степен притежава съответният Фармацевт – Бакалавър или Магистър.

Магистър и Бакалавър Фармацефт:

Разликата между магистър и бакалавър Фармацевт е и в професионалната им реализация – съответно помощник – Фармацевт и Фармацевт. Магистър – Фармацевтите имат право да отпускат лекарствени продукти по лекарска рецепта; могат да бъдат управители на аптеки, както и да работят сами в тях. Помощник – Фармацевтът има право да отпуска медикаменти и хранителни добавки без лекарска рецепта, но само в присъствието на Магистър – Фармацевт, също така нямат право да работят сами на смяна, ако няма Магистър – Фармацевт.

Работа за Фармацефт в Германия:

За да се реализира успешно един фармацевт на територията на Федерална република Германия, трябва да отговаря на няколко задължителни условия. Основно изискване е да има вече придобито висше образование по Фармация в степен магистър.

От значение е също и нивото на владеене на немски език, трябва да е минимум Б1 (според единната европейска класификация), като на място в Германия трябва да бъде продължено езиковото обучение. Предходният опит може да бъде разглеждан като приоритет, но не е задължителен. Най – важното за започване на работа в Германия като Фармацевт е желанието за дългосрочно пребиваване и установяване там.

Ако сте заинтересовани от работа в Германия? 

 

Свържете се с нас!

h

Контактна форма

  Къде предпочитате да работите?
  в чужбинав България

  Допълнете Вашето запитване с до три прикачени файла.
  Те могат да съдържат например Ваша автобиография;
  Вашата актуална снимка;
  мотивационно писмо и др.

  Максималната големина на документ
  може да бъде до 2 MB