++359 28781580 info@balkaninvest.eu

От няколко години едно от водещите световни бизнес училища INSEAD публикува годишното си изследване GII (Global Innovation Index – „Глобален иновационен индекс”). Основната мотивация за неговото съставяне е разбирането, че иновациите са ключов фактор за икономическото развитие и просперитета на обществата.

Човешки фактор в иновациите

Човешкият фактор в иновациите е свързан с ролята на капитала от хора, които имат участие в различни иновативни кампании и проекти. Това са показали като дейност компании и правителства, при идентифицирането на творчески фирми и личности.
Тази година министърът индустрията на Австралия, Иан Макфарлейн, се присъедини към авторите на доклада и неговите партньори в Сидни, при срещата на световните бизнес лидери, във връзка със старта на Глобален иновационен индекс. Според Макфарлейн, това е основен инструмент за измерване и подобряване ефективността на иновациите.

Същност на Глобален иновационен индекс

Глобален иновационен индекс е нужен, за да покаже нарастващия интерес на компании и правителства към откриване и стимулиране на креативни индивиди и екипи. Индексът, изготвен от Cornell University, INSEAD и World Intellectual Property Organization, подрежда 143 страни по света по 81 индикатора, които измерват техните способности и измерими резултати в сферата на иновациите.
Глобален иновационен индекс се изготвя от 2007 насам, като ежегодно се публикува сравнителен анализ за бизнес ръководители, политици и други лица, търсещи поглед върху състоянието на иновациите в целия свят. Тенденцията е, че се откроява специализацията в информационните технологии, архитектурните и инженерни дейности, както и производството на лекарствени продукти.
През годините индексът се превърна в едно от най-авторитетните проучвания в тази област, както и в незаменим инструмент за разработване на политики за стимулиране на иновациите и за създаването на „икономика на знанието”. От 2012 г. Глобален иновационен индекс се издава съвместно с WIPO (World Intellectual Property Organization – Световната организация за интелектуална собственост).

Класация за 2014 година

В седмото поредно издание на индекса първото място заема Швейцария. След нея се подреждат Великобритания, Швеция, Финландия и Нидерландия. На последно място е Судан, като преди него са Того, Йемен, Мианмар и Гвинея. България заема 44-та позиция, Гърция е 50-та, Турция 54-та, а Румъния 55-та.
В класацията на Глобален иновационен индекс за 2014 г., Швейцария остава лидер за четвърта поредна година. Великобритания се движи нагоре на второ място, следвана от Швеция. Нова държава, която влезе в топ 10 тази година е Люксембург, на 9-то място.
Лидерите в позициите на Глобален иновационен индекс са създалите добре свързани иновационни екоситеми, където инвестициите в човешки капитал, комбиниран със силни иновационни инфраструктури, допринасят за високите нива на креативност.
Качеството на иновациите се оценява като добро. По отношение на качеството на иновациите, САЩ притежава най-добро място в групата с високи доходи, следвани от Япония, Германия и Швейцария. В класацията на икономики със средни доходи в качеството на иновации начело са Китай, следвани от Бразилия и Индия.

ГИИ

България в класацията на Глобален иновационен индекс

В доклада, направен от „Инсед“, водещо международно бизнес училище, и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС, агенция към Организацията на обединените нации (ООН), се изтъква, че за напредъка в областта на иновациите и технологичните изобретения от изключителна важност са политическата стабилност и достъпа до образование за всички хора.
През 2014 година, България се нарежда на 44то място в класацията на Глобален иновационен индекс, като това я поставя на позиция преди Гърция, Полша, Турция и Румъния, които остават назад в индекса.
За да може да се развива човешкия капитал в България и държавата да заема по- високи позиции, са необходими ускоряване на икономическия растеж (интелигентен, устойчив и приобщаващ) и повишаване на заетостта. Процесът включва и активизиране на иновационната дейност във всички сектори на икономиката и региони за планиране, балансиране на иновационната система.