++359 28781580 info@balkaninvest.eu

lekar,specializant

 

 

 

 

Лекарят, специализант е лице, което притежава образователно – квалификационна степен Магистър по медицина и има право да упражнява дейност. Специализантите са дипломирани лекари, които все още нямат успешно проведена специализация в областта, в която желаят да се развиват и практикуват. По време на специализацията си лекарите изпълняват всички харaктерни за съответната професия дейности, като извършване на регулярни прегледи на пациент, назначаване на лечения, извършване на специфични манипулации и други.

Как се става Лекар, специализант?

В България има шест университета, в които може да се придобие образователно – квалификационна степен Магистър по медицина или доктор. Това са Медицински университет София, Медицински университет Плевен, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов в град Варна, Медицински университет Пловдив, Софийски Университет „Свети Климент Охридски“, Тракийски университет Стара Загора.

Приемът в тези университети се осъществява на базата на полaгане на кандидатстудентски изпити по химия и биология. В тези университети преподават най – добрите специалисти по медицина в България. Това е и една от причините много чуждестранни студенти да продължават  висшето си образование в някои от българските университети.

Образованието по медицина продължава шест години. След успешно завършване на съответното Висше учебно заведение се придобива образователно – квалификационна степен Магистър. С придобиването на тази квалификация, дипломиралите се магистри могат да упражняват професията Лекар, като те не са специалисти в нито една конкретна област.

За да бъде специалист в дадена област, вече дипломиралият се Лекар, трябва успешно да завърши своята специализация, като времето, през което тя протича, може да продължи между три и пет години, а периодът зависи от избраната специалност. През времето, в което Лекарите са Специализанти, имат правото да практикуват в избраната от тях насока. След успешното завършване на Специализацията, Лекарят може свободно да практикува в желаната от него област от медицината.

Лекар, специализант в Германия

Поради отличното образование и високата квалификация, които студентите по медицина в България получават, много клиники от Германия се интересуват от наемането на работа на Лекари, специализанти от България. За да можете да започнете работа в Германия като Лекар, специализант, трябва успешно да сте завършили висшето си образование по медицина, както и да владеете немски език.

Дори и да сте приключили със специализацията си в България, ако Вие нямате опит и възможност веднага да започнете работа като Лекар, специалист в Германия, тогава отново можете да започнете работа като Специализант, а след като се почувствате уверени в способностите си, можете спокойно да започнете да практикувате като Лекар, специалист. Трудът на Лекарите, специализанти в Германия е високо ценен и уважаван. В случай, че Ви предстои специализация или имате интерес към работата в чужбина, изберете да бъдете Лекар в Германия, което ще е Вашата сигурна крачка към успеха!

lekar,specializant