++359 28781580 info@balkaninvest.eu

В не малка част от обявите за работа се търсят хора, които да заемат позицията Sales Manager. Интересно е, че преглеждайки тези обяви, човек, който е нов в сферата или не е запознат с нейната терминология, ще остане объркан и едва ли веднага ще му стане ясно какво точно прави въпросният Sales Manager. Всяка обява със заглавие Sales Manager е с различно съдържание, търси различен тип хора и компетенции, които те да притежават. Това е така, защото компаниите влагат определен смисъл в наименованието на въпросната позиция, което пряко кореспондира с нейната структура, цели и култура.

Позицията Sales Manager

Но за да стане по-ясно нека дадем пример. Компанията Х си търси човек, който да бъде назначен на позицията Sales Manager. От него се изисква да събере екип, с който да работи по определен проект, който има определена цел. Въпросният Sales Manager е отговорен за изпълнението на проекта и разпределя задачите и отговорностите сред колегите си. Целта им е да увеличат продажбите да конкретен продукт на компанията или да я утвърдят на пазара. В случая, служителят, изпълняващ ролята на Sales Manager има по-скоро ръководни функции.

От него се изисква да проучи пазара и да насочи усилията си (както и тези на екипа) към правилната аудитория, използвайки правилните информационни канали. В компанията У обаче позицията е натоварена с други функции. Там от служителя на тази позиция се иска активно да търси клиенти, да разговаря с тях, да предлага съответния продукт или услуга и разбира се да осъществява продажби. Тоест тук, вече той има пряк досег с клиентите, били те крайни или бизнес. Той отговаря за доставката, презентирането (рекламата) и продажбата на продукта. Работи сам и няма ръководни функции.

В зависимост от индустрията обаче Sales Manager-ът трябва да притежава не само презентационни и търговски умения, а и специфични познания. Такъв е случаят примерно с козметичната индустрия. За да бъде успешен, търговецът трябва да има задълбочени познания за продуктите, които продава. Когато се търгува със суровини за тази промишленост, от основно значение е доброто разпознаване на продуктите, тяхното предназначение, химичния им състав, техните свойства, оптималните условия, при които трябва да се използват, как трябва да се съхраняват и в какви количества проявяват оптимално своите качества.

Следователно в тази сфера с предимство са кадрите, които освен търговски опит имат и най-общо казано химическо образование. Това значи, че пред завършилите специалност Химия, Биология, Химично инженерство или подобна се разкриват разнообразни възможности за развитие. Те вече могат да работят не само в производството и научно-изследователската сфера, ами и в областта на търговията. Като динамичен отрасъл на икономиката, търговията постоянно се развива и влияе от пазарите и съответно дава възможности за неограничено кариерно развие.

Sales Manager в козметичната промишленост

Към момента се наблюдава недостиг на кандидати, които да заемат позицията Sales Manager в козметичната промишленост. От една страна това е така заради тесния профил, на който те трябва да отговарят (комбинация от търговски умения и химическо образование) и от друга, защото на току що завършилите бакалаври и магистри не им е съвсем ясно на какви позиции могат да работят.

Някак си се пропускат търговските позиции и основно тази на Sales Manager-ът, защото вниманието е насочено главно към лабораториите, изследванията и пряката промишленост. А от този пропуск страдат както работодателите, така и търсещите работа.